Fler människor än någonsin kommer att söka asyl i Sverige i år

Antal asylsökningar 2013-01-31 — 2015-09-30 Källa: Migrationsverket

Inom de närmaste veckorna kommer antalet asylsökningar ha överstigit högsta antal asylsökande under ett år någonsin, och då är årets sista månader ännu inte inräknade. Antal asylsökande till Sverige har skjutit i höjden i augusti och september i år och siffrorna är redan 21 procent högre jämfört med samma period 2014. Totalt sett hade 73 079 personer ansökt om asyl fram till september 2015, där majoriteten (57 procent) utgörs av personer från Syrien, Afghanistan och Eritrea. Medan antalet asylsökande från Syrien varit högt under en längre tid har antalet asylsökande från Afghanistan ökat med hela 359 procent jämfört med de första 9 månaderna 2014. Även asylsökande från Irak och Etiopien har ökat kraftigt jämfört med samma period 2014, med 205 procent respektive 158 procent.1

Referens:

  1. Migrationsverket

Höstmingel och lansering av Migrationsinfo för alla

Fores, Studieförbundet Vuxenskolan och Migro bjuder in till höstmingel och samtal om öppenhet, migration och lanseringen av Migrationsinfo för alla.

Flyktingkrisen är på allas läppar och frågetecknen kring hur EU ska hitta en gemensam väg framåt är många. Samtidigt hörs starka röster för att Sverige och EU måste stå för öppenhet i en tid då många hellre talar om ökade gränskontroller. Hur omsätter vi öppenhet i politik och praktik?

Medverkande:
Ulrika Carlsson, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan
Rola Brentlin, grundare Migro
Anna Rehnvall, chef Fores migrations- och integrationsprogram
Fler personer tillkommer.

Tid: 14 oktober från kl 17:00

Plats: Bellmansgatan 10, Stockholm (T-bana Mariatorget/Slussen)

Anmäl dig här.

Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

EU-länderna ska fördela flyktingarna mellan sig

Igår röstade en stor majoritet av EU-ländernas migrations- och inrikesministrar för att omfördela 120 000 skyddsbehövande flyktingar som befinner sig i Grekland (50 400), Italien (15 600) och Ungern (54 000) just nu. I förra veckan togs även beslut om att omfördela de 40 000 människor som identifierades i Grekland och Italien redan i maj i år. Det totala antalet människor som ska omfördelas är alltså 160 000.

Att EU-länderna röstar om en sådan här fråga är ovanligt, och vanligtvis söker man enhällighet. Dock har den senaste tidens händelser och debatt om EU:s flyktingpolitik visat en djup oenighet inom EU och läget bedöms utgöra en nödsituation.1 Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien har tydligt tagit avstånd från en tvingande omfördelning av flyktingar i Europa och dessa länder röstade även emot gårdagens förslag, medan Finland lade ned sin röst. Storbritannien, Irland och Danmark är undantagna från EU:s migrationsregler och omfattas inte av fördelningen. Dock valde Irland och Danmark att ändå delta.2

Fördelningen av 66 000 flyktingar

Omfördelningen gäller personer som bedöms ha ”ett tydligt behov av internationellt skydd”, vilket idag innebär flyktingar från Syrien, Eritrea och Irak. Omfördelningen innebär att Dublinförordningen tillfälligt frångås för dessa flyktingar. Omflyttningen ska ske över en period av två år, där 66 000 flyktingar som befinner sig i Grekland och Italien ska omfördelas i ett första skede. De övriga flyktingarna ska fördelas under nästkommande år, då EU-kommissionen eventuellt även behöver göra en ny bedömning av läget. Under gårdagens omröstning beslutades även att särskilda mottagningscenter, så kallade hotspots, ska sättas upp i de länder dit flest flyktingar anländer. Dessa center ska underlätta registreringen av flyktingar.3

Hur har fördelningen räknats ut?

Omflyttningen sker enligt en fördelningsnyckel, som baseras på objektiva och kvantifierbara kriterier. Dessa kriterier innebär att flyktingkvoten beräknas på: 40% av befolkningsmängden, 40% av BNP, 10% av det genomsnittliga antalet asylsökningar och 10% av arbetslösheten i landet. Denna omfördelning gäller asylsökande med nationaliteter som erkänns som skyddsbehövande av i genomsnitt 75% av EU-medlemsländerna. Idag gäller detta för människor från Syrien, Irak och Eritrea. EU:s budget för omlokaliseringen uppgår till 780 miljoner euro, och inkluderar 50% förskottsfinansiering för att säkerställa att medlemsländernas regeringar har medel på både nationell, regional och lokal nivå att agera snabbt.4

Referenser

  1. Enligt Artikel 78(3) TFEU kan EU-kommissionen rekommendera EU-rådet att införa provisoriska åtgärder för att hjälpa ett eller flera EU-länder som befinner sig i en nödsituation till följd av ett plötsligt ökat antal flyktingar.
  2. European Commission (IP/15/5596), ‘Refugee Crisis: European Commission takes decisive action’, 9 September 2015.
  3. Se fotnot 1.
  4. European Commission, ’Refugee Crisis – Q&A on Emergency Relocation’, MEMO/15/5698.

Fler asylsökande i EU än någonsin

Under andra kvartalet 2015 (april-juni) sökte fler människor än någonsin asyl i EU. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU under denna period, vilket är en ökning med 85 % jämfört med samma period 2014. Asylsökande från Syrien stod för den största delen av ökningen, då 22 000 fler syrier sökte asyl under andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Asylsökande från Afghanistan och Albanien har också bidragit till ökningen.

Flest människor sökte sig till Tyskland (81 000), följt av Ungern (32 000). Sverige fick ta emot drygt 14 000 asylansökningar. År 2014 var Sverige det land som tog emot den största andelen asylansökningar fördelat på befolkningens storlek. Detta har dock ändrats under 2015 där Sverige nu ligger på tredje plats efter Ungern och Österrike.1.

Referenser:

  1. Eurostat (2015): ‘Asylum quarterly report’. Second quarter 2015.

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se