Allt fler kvinnor är på flykt i världen

Senast ändrad 27 June 2016

På internationella kvinnodagen den 8 mars debatterade och röstade Europaparlamentet om ett betänkande som uppmanar medlemsländer att anta riktlinjer kring flyktingkvinnors utsatthet.1 Rapporter från UNHCR och Europaparlamentet visar att kvinnor ofta utsätts för hot, våld, misshandel och trakasserier i länder de passerar under sin flykt, även i Europa.

Samtidigt som allt fler rapporter vittnar om att kvinnor utsätts för olika typer av våld under sin flykt visar siffror från januari och februari 2016 dessutom att allt fler kvinnor befinner sig på flykt. I dag utgör kvinnor och barn tillsammans 55 procent av alla människor på flykt i Europa. Detta jämfört med i juni 2015 då enbart 27 procent kvinnor och barn var på flykt i Europa.2 Av de syrier som kommit till Sverige under de två första månaderna 2016 är hälften kvinnor.3

Google spreadsheet

Många kvinnor flyr för att återförenas med sina män

EU-parlamentsledamoten Mary Honeyball (S&D) och den franska fotografen Marie Dorigny har fått i uppgift av Europaparlamentet att dokumentera kvinnors flykt i Europa och att utarbeta det betänkande som debatterades i parlamentet den 8 mars 2016. Honeyball understryker behovet av ett genusperspektiv inom EU:s migrations- och asylpolitik.4

Hon konstaterar att migrationen har ändrat karaktär under de senaste månaderna i och med att allt fler kvinnor flyr jämfört med 2015. Hälften av de som flyr från Irak, Afghanistan och Syrien är nu kvinnor med barn. Många av dessa flyr för att återförenas med sina män som redan tagit sig till Europa under 2015. Den generella tendensen under 2015 har varit att mannen har flytt först för att ta reda på hur det är i det nya värdlandet och försöka hitta jobb och en bostad innan resten av familjen följer efter.5

Många kvinnor och barn har också hoppats på att få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i ett europeiskt land. Men då myndigheterna i de flesta europeiska länderna har fullt upp med ännu obehandlade ansökningar från tidigare år har anhöriginvandringen inte kommit igång. Dessutom begränsar flera länder, däribland Sverige, möjligheterna för familjer att få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare. Det gör att kvinnor och barn nu känner sig tvingade att utsätta sig för de stora risker det innebär att fly till Europa på egen hand.6 De skärpta gränskontrollerna runtom i Europa bidar också till att flyktingar vänder sig till människosmugglare och tar farligare vägar till Europa.7

Google spreadsheet

Framförallt ensamma kvinnor på flykt är särskilt utsatta

Enligt UNHCR utsätts kvinnor och flickor för större risker än män på flyktvägarna till Europa på grund av deras utsatta könsroller i samhället. När kvinnor förflyttar sig ökar riskerna för att bli utsatta för sexuellt våld och diskriminering. Kvinnor som intervjuats av UNHCR beskriver hur de tvingats att sälja sexuella tjänster för att kunna betala för resedokument för flykten. Andra tvingas utföra sexuella handlingar för att överleva och för att kunna försörja sin familj. Många kvinnor som reser ensamma är särskilt utsatta och exponerade och rapporterar sällan övergreppen. UNHCR jobbar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med människor på flykt och för att flyktinglägren ska vara en trygg plats för kvinnor där man ska kunna hämta vatten och förnödenheter utan att riskera att utsättas för sexuellt våld.8

Viktigt öka kännedomen om riskerna

EU-parlamentet påpekar att det är viktigt att öka kännedomen om de stora risker som finns för kvinnor och barn på flykt, inte minst i de flyktinganläggningar dit kvinnorna anländer. Här handlar det om allt ifrån rådgivning för kvinnor som är traumatiserade till tillgång till barnomsorg. Enligt parlamentsledamoten Mary Honeyball är avsaknaden av tolkar i transitlägren också ett stort problem. När det väl finns tolkar är det oftast manliga tolkar vilket ofta utgör ett hinder för att kvinnorna ska vilja berätta om övergrepp och diskriminering.9