Branscher

Senast ändrad 8 December 2015

Inrikes och utrikes födda har ungefär samma spridning mellan olika branscher. Däremot finns det inom vissa yrken en ojämn fördelning.