Attityder till invandring i Sverige

Senast ändrad 13 April 2016

Sverige är troligtvis Europas mest invandringspositiva land. Exempelvis står endast 1.7% av den infödda befolkningen för åsikten att Sverige inte ska ha någon invandring alls från fattiga länder utanför Europa. Motsvarande siffra är högre i alla andra europeiska länder.

Den är över 30% i bland andra Portugal och Ungern – och över 40% i Grekland och Cypern. På frågan om invandring gör landet till en bättre eller sämre plats att leva på – där svarsalternativen är en skala från 0 (sämst) till 10 (bäst) – är det genomsnittliga svaret från infödda i Sverige 6.4, det vill säga en bra bit över mittenalternativet 5. Detta genomsnitt är också högst i Europa. Lägst är det i Grekland: 2.6.1

Svenskarna har också blivit mer positiva till invandring över tid. Detta ses i viss mån i utvecklingen över tid i svaren på ovan redovisade frågor, men den mätserien är relativt kort. Den längsta mätserien i Sverige är från SOM-institutet och går tillbaka till 1990. Där ombeds människor ta ställning till förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige. Fram till 1997 låg andelen som tyckte att det var ett bra förslag i intervallet 54-65%. Därefter föll andelen kraftigt under några år och sedan dess har den varit lägre. Sedan 2008 har den legat i intervallet 41-45%. På motsvarande sätt har andelen som anger att förslaget är dåligt stigit från runt 20% under större delen av nittiotalet till runt 30% idag. Ökningen det senaste decenniet i väljarstödet för de starkt invandringskritiska Sverigedemokraterna sammanfaller inte med någon ökning i andelen som tycker att förslaget är bra, snarare en liten nedgång.

Liksom i övriga europeiska länder är attityder till invandring mer negativa i Sverige bland lågutbildade, bland arbetslösa och bland äldre (över 65).

  1.  Siffrorna är baserade på de senaste två årgångarna (2010 och 2012) av European Social Survey.