Adam Reuben

Inlägg av denna skribent

Inget bindande avtal om klimatflyktingar under förhandlingarna i Paris

Klimatförhandlingarna i Paris, COP21, ägde rum i slutet av 2015. Syftet var att världens länder skulle enas runt ett nytt klimatavtal. Dock fanns klimatförändringens inverkan på migrationen långt ner på dagordningen, vilket innebar att chanserna att få till ett bindande avtal om klimatets relation till migrationen från början var mycket liten.1 Klimatförändringens effekter på migrationen får […]