Andreas Bergström

Inlägg av denna skribent

Lagrådets svar på regeringens förslag om ID-kontroller

Den 4 december bad regeringen om Lagrådets yttrande över ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Regeringens ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”1 Kritiken kan sammanfattas i ett antal punkter: […]

Inga sidor av denna skribent.