Anna Rehnvall

Inlägg av denna skribent

Andelen utrikesfödda förtroendevalda i riksdagen har ökat

Efter valet 2014 var 8,3 % av de förtroendevalda i riksdagen utrikes födda, en liten ökning jämfört med valet 2010 då andelen var 8 %. Bland riksdagsledamöterna är 9,6 % av männen och 6,6 % av kvinnorna utrikes födda. Andelen utrikes födda förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting har med åren ökat långsamt jämfört med […]

Inga sidor av denna skribent.