Oskar Adenfelt

Inlägg av denna skribent

Fler ansöker om medborgarskap

Efter att lagen om medborgarskap ändrades den 1 april 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Fram till maj i år har nästan 28 000 ansökningar om medborgarskap kommit in till Migrationsverket, cirka 7 000 fler än under samma period i fjol. Migrationsverket räknar med att få in runt 65 000 ansökningar […]

Fortsatt minskning av antalet asylsökande till Sverige

Antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt under våren jämfört med de två senaste åren. Möjligheterna att ta sig igenom Europa har minskat som en följd av de kontrollåtgärder och åtstramningar som införts i Europa. Samtidigt har antalet beviljade asylärenden ökat i Sverige medan andelen beviljade asylärenden sjunkit jämfört med samma period 2015 och 2014. […]

Frågor och svar om etableringsersättningen

Det cirkulerar många myter och halvsanningar om vilka bidrag och annan form av ersättning som nyanlända kan få. Men vad är det egentligen som gäller? Här går vi igenom vad som gäller angående etableringsersättningen. Etableringsersättning ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen är alltså inte en rättighet utan förutsätter en […]

Migrationsuppgörelsen och regeringens nya lagförslag sammanfattade

Den 23 oktober kom regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fram till en migrationsuppgörelse. Fyra veckor senare, den 24 november föreslog regeringen ytterligare åtgärder och restriktioner för svenskt flyktingmottagande. Regeringens förslag var inte en del av en uppgörelse med de övriga partierna som var med i migrationsuppgörelsen i oktober. Här sammanfattar vi i […]

Antalet asylsökande minskade under november månad

Antalet asylsökande minskade under november månad. Hårdare gränskontroller på Balkan och det försämrade vädret på Medelhavet ses som de största orsakerna till att antal asylsökande har minskat i EU och Sverige. För första gången på sju månader skedde en minskning av antalet asylsökande i Sverige. 2 460 personer färre ansökte om asyl under november månad […]

Antalet asylsökande väntas minska under 2017-2019

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Antalet asylsökningar förväntas minska under dessa 3 år. Baserat på migrationsverkets huvudscenario kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Antalet asylsökningar förväntas minska under […]

Asylsökande i siffror: oktober

112 000 personer har ansökt om asyl i Sverige under 2015. Av de 13 803 ensamkommande barn som sökt asyl är majoriteten från Afghanistan. Under oktober månad ansökte fler än 39 000 människor asyl i Sverige, varav 9 309 var ensamkommande barn. Totalt har 112 000 människor ansökt om asyl under 2015, där mer än […]

Afghanska ensamkommande barn flyr från fattigdom och förtryck

Afghanska ensamkommande barn flyr från fattigdom och förtryck. Fler än hälften av alla afghaner som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och utgjorde 64 procent av det totala antalet ensamkommande barn under 2015. Fler än hälften av alla afghaner som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn. De utgör 64 procent av det totala […]

Arbetslösheten minskar för utrikes födda

Arbetslösheten minskade för utrikes födda under 2015, samtidigt som sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade för hela befolkningen. Arbetslösheten för utrikes födda sjönk från 15,2 procent till 14,6 procent under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period förra året. Skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas arbetslöshet fortsätter att vara stor. Arbetslösheten för inrikes födda ligger […]

20 bränder på asylboenden hittills i år

Under 2015 har 20 bränder utbrutit på bebodda eller planerade asylboenden runt om i Sverige. Polisen utesluter inte att bränderna är anlagda eller har hatbrottsmotiv, samtidigt har hatbrott blivit vanligare de senaste åren. Under den senaste veckan har sex planerade eller bebodda asylboenden eldhärjats, vilket innebär att totalt 20 asylboenden blivit utsatta för bränder under […]

Inga sidor av denna skribent.