Sabina Hedbäck

Inlägg av denna skribent

Reform av europeiskt asylsystem på agendan

Efter den snabbt ökande migrationstakten till Europa under 2015 synliggjordes tydliga brister i EU:s nuvarande gemensamma asylsystemet, Common European Asylum System (CEAS). Därför arbetar EU nu fram förslag på en ny gemensam EU-lagstiftning. Den 13 maj 2015 presenterade europeiska kommissionen en gemensam migrationsagenda som syftar till att stegvis konstruera en ny migrations- asylpolitik för EU. […]

Ungerns behandling av flyktingar bryter mot mänskliga rättigheter

Flyktingar behandlas fortfarande väldigt olika beroende på vilket av EU:s medlemsländer de är i. I Ungern frihetsberövas flyktingar medan deras fall utreds. Nu uppmanar människorättsorganisationer EU:s medlemsländer att inte skicka tillbaka flyktingar till Ungern. Asylsökande i Ungern hålls inlåsta i väntan på beslut Den 7 mars 2017 röstade Ungerns parlament igenom en ny asyllagstiftning för […]

Ett år efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet

Nu är det ett år sedan EU slöt ett avtal med Turkiet för att stärka unionens yttre gränser och på så sätt stoppa båtflyktingar. Överenskommelsen kritiserades tidigt och sedan det slöts har det inrikespolitiska läget i Turkiet blivit alltmer oroligt och landet och har haft svårt att leva upp till de krav som EU ställer i […]

Stärkta gränser i ett allt mer slutet Europa

För att få kontroll över migrationsflödena både inom unionen och vid dess yttre gräns har EU tillåtit för flera länder att upprätta inre gränskontroller, däribland Sverige. Samtidigt arbetar EU för att stoppa flyktingar och migranter på deras väg in i Europa genom migrationsavtal med unionens grannländerna runt Medelhavet. Förra året slöt EU ett sådant avtal […]