Diskriminering på bostadsmarknaden

Senast ändrad 29 April 2016

Diskriminering på bostadsmarknaden förekommer både i Sverige och övriga världen. De experiment som utförts i Sverige visar att det är en stor fördel att ha ett svenskklingande namn när man söker bostad.

Diskriminering på bostadsmarknaden har visat sig vanligt förekommande i flertalet länder. I en experimentell studie gjord i USA svarade forskarna på 1115 hyresannonser med tre slumpmässigt fördelade namn – ett arabiskklingande, ett afro-amerikanskt och ett som signalerade ”vit” etnicitet. Det visade sig vara stor skillnad på antal positiva och negativa svar de fiktiva personerna fick. Den arabiska personen hamnade i mitten och minst positiva svar fick personen med afro-amerikanskt klingande namn. Det var sannolikt att namnet som indikerade en ”vit” etnicitet fick ett positivt svar på 79% av sina förfrågningar, medan det för de två icke-vita namnen enbart var sannolikt i 40% av fallen. 1

Diskriminering förekommer på svenska bostadsmarknaden

Diskriminering förekommer även på den svenska bostadsmarknaden. I ett experiment svarade forskare på bostadsannonser på internetsajten Blocket. De använde sig av tre olika namn, Erik, Maria och Mohammed, vilka svarade på 500 annonser vardera. Resultatet blev att Maria fick svar i 56% av fallen, Erik i 46% och Mohammed i 21%. En liknande studie fann att personer med ett svenskklingande namn fick ett positivt svar i 60% fler fall än personer med ett arabisktklingande namn. 2