Ekonomi

Ekonomi-shutterstock_127403000

Många internationella forskare har undersökt hur invandring påverkar olika delar av ekonomin i både avsändar- och mottagarland. Mest gynnas avsändarlandets ekonomi, medan mottagarlandets gynnas olika mycket beroende på i hur stor utsträckning invandrarna arbetar. Läs mer om invandringens påverkan på internationell handel, tillväxt och offentliga finanser.

Migrationen gynnar hemlandet

Studier av inkomstökningar för arbetskraftsmigranter från jordens fattigare till dess rikare länder indikerar att migranternas inkomster generellt åtminstone trefaldigas. Dessutom kommer dessa inkomstökningar också de människor till del som inte emigrerat, genom att deras emigrerade familjemedlemmar skickar tillbaka delar av sina inkomster till släktingar i hemlandet.

Läs mer här

Invandringen påverkar tillväxten

Invandring som är koncentrerad till sektorer där det finns efterfrågeöverskott av arbetskraft avhjälper ekonomins flaskhalsar och bidrar därmed med all sannolikhet till ökad produktivitet i hela ekonomin.

Läs mer här