Fler ansöker om medborgarskap

Senast ändrad 13 June 2016

Efter att lagen om medborgarskap ändrades den 1 april 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Fram till maj i år har nästan 28 000 ansökningar om medborgarskap kommit in till Migrationsverket, cirka 7 000 fler än under samma period i fjol.

Migrationsverket räknar med att få in runt 65 000 ansökningar om medborgarskap vid slutet av 2016, vilket är cirka 15 000 fler än under 2015. Orsaken till denna ökning ligger i införandet av de lättnader som trädde i kraft i fjol, men även den generella oron i världen spelar in, menar Annica Johansson vid Migrationsverket.1 Dessa lättnader innebär bland annat att barn utan svenskt medborgarskap som växer upp i Sverige har möjlighet att bli medborgare tidigare än förut. Lagändringen innebär också att tiden för anmälan om medborgarskap för barn och ungdomar förlängs från 18 års ålder upp till 21 års ålder.2

Google spreadsheet3

Lagändringen har framförallt ökat möjligheten för barn och ungdomar att bli svenska medborgare, vilket också syns i statistiken. Ungefär 8 000 av årets ärenden tillhör barn och ungdomar, vilket är lika många som under hela 2015. De vanligaste nationaliteterna som ansökt om svensk medborgarskap i år är somalier, syrier, irakier och afghaner. Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige i höstas kan inte ansöka om medborgarskap då de ännu inte har vistats i Sverige tillräckligt länge.4