Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?

Senast ändrad 8 February 2019

Under 2018 kom det cirka 400 nya asylsökande i veckan.1 Detta att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. 2018 kom 21 502 asylsökande till Sverige. Totalt kom 162 877 asylsökande till Sverige 2015 och 2016 var antalet asylsökande 28 939.2

Jämfört med 2015 har andelen kvinnor ökat och andelen ensamkommande barn minskat. Av totalt 21 502 asylsökande 2018 var 8 573 kvinnor och 944 ensamkommande barn.3

Läs mer om asylsökande i Sverige