Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?

Senast ändrad 4 June 2018

Under 2017 kom det cirka 500 nya asylsökande i veckan1 och under de första fyra månaderna 2018 sammanlagt 400-450.2 Detta att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. Totalt kom 162 877 asylsökande till Sverige 20153  och 2016 var antalet asylsökande 28 939.4 2017 kom däremot 25 666 asylsökande till Sverige.

Jämfört med 2015 har andelen kvinnor ökat och andelen ensamkommande barn minskat. Av totalt 25 666 asylsökande 2017 var 10 031 kvinnor och 1336 ensamkommande barn.5

Läs mer om asylsökande i Sverige