Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?

Senast ändrad 13 June 2017

Under 2016 kom det ungefär 500-600 nya asylsökande i veckan och under de första fem månaderna 2017 400-500. Detta är att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. Totalt kom 162 877 asylsökande personer till Sverige 2015.  1

Jämfört med 2015 har andelen kvinnor ökat och andelen ensamkommande barn minskat. Av totalt 28 939 asylsökande 2016 var 17 352 kvinnor och 2 199 ensamkommande barn. 1

Läs mer om asylsökande i Sverige