Hur många kommer som anhöriginvandrare till Sverige?

Senast ändrad 8 February 2019

2018 fick 68 015 personer uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige, av totalt 132 696 beviljade uppehållstillstånd. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för adoption, anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd samt övriga. 24,5 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Bland dessa 68 015 personer fick 15 371 personer, motsvarande 22,6 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige.1 I och med den tillfälliga lagen som infördes i juli 2016 begränsades asylsökandes möjligheter till familjeåterförening.

Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om anhöriginvandring