Hur många kommer som anhöriginvandrare till Sverige?

Senast ändrad 4 June 2018

2017 fick 48 046 personer uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för adoption, anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd samt övriga. Av dessa var ungefär 40 procent anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Utöver dessa 48 046 personer fick 12 233 personer uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har invandrat av arbetsmarknadsskäl.1 Under de fyra första månaderna 2018 har 15 830 personer beviljats uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige.2

I och med den tillfälliga lagen som infördes i juli 2016 så har asylsökande en kraftigt begränsad möjlighet till familjeåterförening.

Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare är kvinnor vanligare än män. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför överskottet av män.3

Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om anhöriginvandring