Hur många utvisades 2016?

Senast ändrad 24 February 2017

Under 2016 avgjordes totalt 111 979 asylärenden. Av dessa fick 67 258 uppehållstillstånd och 19 669 fick avslag. 1

Regeringen kan inte lova att utvisa ett visst antal asylsökande. Varken regeringen eller riksdagen har rätt att besluta om hur många som får komma in i landet eller hur många som ska skickas ut ur landet. Det är upp till Migrationsverket att göra en individuell bedömning av varje asylsökandes asylskäl.

Inrikesminister Anders Ygeman presenterade en uppskattning av hur många som skulle utvisas under 2016, ungefär 60 000 – 80 000 personer. Den uppskattningen är baserades på tidigare bifallsprognoser som gjorts av Migrationsverket. Men detta var alltså inget löfte.2

  1. Migrationsverket: Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket 2016
  2. Regeringen: Presskonferens med Morgan Johansson och Anders Ygeman (20minuter och 15 sekunder i videoklippet)