Hur många utvisades 2017?

Senast ändrad 17 April 2018

Under 2017 avgjordes totalt 66 301 asylärenden. Av dessa fick 27 205 uppehållstillstånd och 30 802 fick avslag.1

Regeringen kan inte lova att utvisa ett visst antal asylsökande. Varken regeringen eller riksdagen har rätt att besluta om hur många som får komma in i landet eller hur många som ska skickas ut ur landet. Det är upp till Migrationsverket att göra en individuell bedömning av varje asylsökandes asylskäl.