Hur många i Sverige är födda i ett annat land?

Senast ändrad 4 September 2018

I slutet av 2017 bestod ungefär 18,5 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda.1 Av alla utrikes födda kom 13 procent från Finland, Norge, Danmark eller Island. Länge har det vanligaste födelselandet varit Finland. 2017 var Syren dock de vanligaste födelselandet med 9 procent och strax därefter kom andel personer födda i Finland med 8 procent.2

Statistiska centralbyrån redovisar även statistik om så kallad utländsk bakgrund, vilket syftar på personer som är utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar. Andelen medborgare med utländsk bakgrund är drygt 24 procent av hela Sveriges befolkning. 2017 fanns det drygt 2,4 miljoner personer med utländsk bakgrund vilket är nästan 119 000 personer fler än året innan. Detta beror på att 68 898 personer från mer än 160 länder blev nya svenska medborgare, en ökning med 14 procent jämfört med 2016, med anledning av de senaste årens höga invandring. En stor del av ökning beror på de senaste årens stora invandring från Syrien.3

Läs mer om vilka länder vår utrikes födda befolkning kommer från