Hem > Frågor och svar > Hur mycket är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken?

Hur mycket är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken?

Fråga: Jag har läst att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken även om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer (standardiserar) och att de då minskar från en faktor 2,5 till en faktor 2,1. Angående invandrare och brottslighet skriver ni då följande: “Utrikes födda har något större risk att begå brott än inrikes födda vilket främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning.”

Men om överrisken sjunker från 2,5 till 2,1, hur menar ni då att det främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning? När man tar hänsyn till den så består ju nämligen det mesta av överrisken.

Svar: Överrisken på 2,5 gäller då utrikes födda jämförs med inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Basen utgörs således inte av alla i Sverige, det är inte ett genomsnittsmått, utan exkluderar så kallade andra generationens invandrare. Migrationsinfo.se använder sig vanligtvis inte av dessa mått, utan sidan jämför genomgående inrikes födda med utrikes födda, (förutom i något specifikt fall). Överrisken 2,5 för utrikes födda gäller alltså då 1= svenskfödda med båda föräldrar födda i Sverige. För de åren BRÅ:s rapport gäller utgjorde svenskfödda med båda föräldrarna födda i Sverige 74,5 % av populationen - alltså betydligt färre än andelen svenskfödda av populationen.

I bilagorna kan du på sidan 61 se en tabell över populationen och överrisken när 1 = hela befolkningen. Då är utrikes föddas överrisk 2,0. Denna siffra har inte kontrollerats för socioekonomiska faktorer. Men givet att invandrarbefolkningen generellt sätt har en sämre socioekonomisk situation och att sådana fakotrer som till exempel om en persons mottagit socialbidrag genererar överrisker så höga som 6,1, kan man anta att siffran 2,0 minskar avsevärt om den skulle kontrolleras. Hur mycket kan vi naturligtvis inte veta.

Det finns också andra teorier ifrån forskare inom kriminologi, som finns refererade på migrationsinfo, som menar att kriminaliteten alltid kommer att vara högre på samhällets botten. Just nu utgör utrikes födda en stor del av denna botten, men det hade lika väl kunnat vara en annan grupp. Allt detta bygger dock på grova generaliseringar och homogeniseringar av grupper. Till syvende och sist är det ju individer som begår brott.

Det är också viktigt att hålla i åtanke att BRÅ:s studie på inga sätt är en beskrivning av det samhälle vi lever i idag. För det första bygger den på gammal data, för det andra är det otillräckligt med en studie, med en metod, för att kunna avgöra ett samhällsfenomen. Dock är studien intressant och ger definitivt bra grund för vilka trender som finns.

En viss del av överrisken kvarstår mycket riktigt efter att man kontrollerat för bakgrundsfaktorer. Utrikes födda löper också en större risk att utsättas för brott.

Senast ändrat 2010-10-18
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Hur mycket är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken?

Fråga: Jag har läst att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken även om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer (standardiserar) och att de då minskar från en faktor 2,5 till en faktor 2,1. Angående invandrare och brottslighet skriver ni då följande: “Utrikes födda har något större risk att begå brott än inrikes födda vilket främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning.”

Men om överrisken sjunker från 2,5 till 2,1, hur menar ni då att det främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning? När man tar hänsyn till den så består ju nämligen det mesta av överrisken.

Svar: Överrisken på 2,5 gäller då utrikes födda jämförs med inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Basen utgörs således inte av alla i Sverige, det är inte ett genomsnittsmått, utan exkluderar så kallade andra generationens invandrare. Migrationsinfo.se använder sig vanligtvis inte av dessa mått, utan sidan jämför genomgående inrikes födda med utrikes födda, (förutom i något specifikt fall). Överrisken 2,5 för utrikes födda gäller alltså då 1= svenskfödda med båda föräldrar födda i Sverige. För de åren BRÅ:s rapport gäller utgjorde svenskfödda med båda föräldrarna födda i Sverige 74,5 % av populationen - alltså betydligt färre än andelen svenskfödda av populationen.

I bilagorna kan du på sidan 61 se en tabell över populationen och överrisken när 1 = hela befolkningen. Då är utrikes föddas överrisk 2,0. Denna siffra har inte kontrollerats för socioekonomiska faktorer. Men givet att invandrarbefolkningen generellt sätt har en sämre socioekonomisk situation och att sådana fakotrer som till exempel om en persons mottagit socialbidrag genererar överrisker så höga som 6,1, kan man anta att siffran 2,0 minskar avsevärt om den skulle kontrolleras. Hur mycket kan vi naturligtvis inte veta.

Det finns också andra teorier ifrån forskare inom kriminologi, som finns refererade på migrationsinfo, som menar att kriminaliteten alltid kommer att vara högre på samhällets botten. Just nu utgör utrikes födda en stor del av denna botten, men det hade lika väl kunnat vara en annan grupp. Allt detta bygger dock på grova generaliseringar och homogeniseringar av grupper. Till syvende och sist är det ju individer som begår brott.

Det är också viktigt att hålla i åtanke att BRÅ:s studie på inga sätt är en beskrivning av det samhälle vi lever i idag. För det första bygger den på gammal data, för det andra är det otillräckligt med en studie, med en metod, för att kunna avgöra ett samhällsfenomen. Dock är studien intressant och ger definitivt bra grund för vilka trender som finns.

En viss del av överrisken kvarstår mycket riktigt efter att man kontrollerat för bakgrundsfaktorer. Utrikes födda löper också en större risk att utsättas för brott.

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt