Hem > Frågor och svar > Vad kostar invandringen?

Vad kostar invandringen?

Fråga: Hur mycket pengar kostar all form av invandring (Flyktingmottagning, Skydds mm) Sverige årligen?

Svar: Hur mycket invandringen bidrar till eller kostar de offentliga finanserna beror på hur väl de utrikes födda integreras på arbetsmarknaden. Som det ser ut idag arbetar de flesta invandrare och därför är kostnaden för de offentliga finanserna troligen liten, även om en högre sysselsättningsgrad bland invandrare hade minskat kostnaderna ännu mer eller gjort att invandringen totalt sett varit positiv för ekonomin. Läs mer om invandringens påverkan på de offentliga finanserna och sysselsättningen bland utrikes födda.

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Vad kostar invandringen?

Fråga: Hur mycket pengar kostar all form av invandring (Flyktingmottagning, Skydds mm) Sverige årligen?

Svar: Hur mycket invandringen bidrar till eller kostar de offentliga finanserna beror på hur väl de utrikes födda integreras på arbetsmarknaden. Som det ser ut idag arbetar de flesta invandrare och därför är kostnaden för de offentliga finanserna troligen liten, även om en högre sysselsättningsgrad bland invandrare hade minskat kostnaderna ännu mer eller gjort att invandringen totalt sett varit positiv för ekonomin. Läs mer om invandringens påverkan på de offentliga finanserna och sysselsättningen bland utrikes födda.

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt