Många flyktingar väljer att ta tillbaka sin asylansökan

Senast ändrad 15 September 2016

Sedan rekordåret 2015 kommer allt färre asylsökande till Sverige. I år förväntas Sverige ta emot runt 30 000 asylsökande vilket är färre än endast under oktober förra året. Samtidigt har många asylsökande tagit tillbaka sin ansökan.

Google spreadsheet

Källa: Eurostat 1

Läs mer om det sjunkande antalet asylsökande i Sverige

Under det senaste året har EU skärpt sina asylregler. Idag är det betydligt svårare än tidigare för flyktingar att ens komma in i unionen. De flesta fastnar vid EU:s yttre gräns efter att EU och Turkiet ingått i ett avtal för begränsa antalet flyktingar som tar sig från Turkiet in i EU. Samtidigt blir reglerna i flera länder tuffare, även för de som redan anlänt. I Sverige har nya tillfälliga ändringar i Utlänningslagen införts som gör det svårare att få permanent uppehållstillstånd och kraftigt begränsar möjligheten till familjeåterförening. Lagen gäller alla asylsökande i Sverige, med undantag för barn och familjer med barn som kom till Sverige före den 24 november 2015.

Läs mer om EU:s avtal med Turkiet

Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket utesluter inte att den nya tillfälliga lagen är en av anledningarna till att många väljer att återvända:

– Vi kan inte utesluta att den nya tillfälliga lagen är en av anledningarna till att fler väljer att resa hem. Folk påverkas naturligtvis när det blir svårare att få uppehålltillstånd, uppehållstillstånden är tillfälliga och det blir svårare att få hit sina anhöriga, säger Kristina Rännar.

Läs mer om den tillfälliga lagen

I år har ca 3 000 asylsökande i Sverige valt att ta tillbaka sin ansökan om asyl för att lämna landet. Därtill har ca 6800 asylansökningar avskrivits, bland annat för att den sökande inte har kommit till utredningssamtalen med migrationsverket.2

Asylsökande som har fått avslag eller tagit tillbaka sin ansökan kan få återetableringsstöd om de lämnar Sverige självmant. Återetableringsstödet är 30 000 kr per vuxen och 15 000 kr per barn, men kan inte överskrida 75 000 kr per familj.3

Irakier är den grupp som återkallar sin ansökan om asyl i störst utsträckning. De är också den grupp som utgör majoriteten av de som ansöker om återetableringsstöd, säger Kristina Rännar. 

Enligt migrationsverket uppger flera av de som tagit tillbaka sin asylansökan att de långa handläggningstiderna och deras levnadssituation i Sverige ligger till grund för att de ångrat sin ansökan.4

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket 5