Frontex

Senast ändrad 24 February 2016

Frontex är den myndighet inom EU som ansvarar för att samordna EU-ländernas gränsbevakning. Frontex bistår också de nationella polismyndigheterna med teknisk kompetens och utbildning, samt samarbetar med andra EU-organisationer som arbetar med gränsövervakning och gränsöverskridande brottslighet, till exempel EU:s gemensamma polismyndighet, Europol.1

I och med Schengenavtalet och borttagandet av de interna gränserna beslutade EU om en extern gränskontroll. Detta efter att avtalet 1990 kompletterats med en konvention och denna trätt i kraft 1995. Frontex etablerades den 26 oktober 2004 som “The European Agency for the Management of Operation Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union”. 2

Frontex samordnar EU-ländernas gränsbevakning

Frontex främjar, koordinerar och utvecklar den europeiska gränsförvaltningen. Frontex mandat innebär att de ska assistera EU:s länder med att etablera och harmonisera normer för gränsövervakning för att tillsammans skydda EU:s medborgare från illegala aktiviteter. Samtidigt som det blir smidigare att resa inom EU. 3 Frontex samordnar också flygningar för att sända tillbaka irreguljära migranter från EU-länder. Under 2014 gjordes 45 gemensamma återsändningar med sammanlagt 2279 irreguljära migranter. 4

Läs mer om irreguljära migranter

Grundläggande rättigheter

Sedan 2013 har Frontex ett ombud för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Officer/FRO). Syftet med ombudet är att säkerställa skydd och garantier för grundläggande rättigheter under Frontex aktiviteter och verksamheter. Under 2013 låg fokus på främst tre områden: övervakning och rapportering, stöd till verksamheten och kapacitetsuppbyggnad.5 

Frontex roll i flyktingsituationen

I december 2015  lanserade Frontex insatsen Rapid operational assistance för att assistera Grekland vid dess externa gränser vid Egeiska havet. Operationen består av tjänstemän som hjälper polisen i Grekland med att identifiera och ta fingeravtryck på anländande irreguljära migranter. [6. Frontex: Operational assistance in GreeceMånga människor flyr över medelhavet för att komma till EU, och når framförallt Grekland. Frontex rapporterar att över 885 000 migranter flydde 2015 via den östra medelhavsrutten vilket är fem gånger så många som under 2014. Majoriteten av migranterna anlände till den grekiska ön Lesbos och de flesta kommer ifrån Syrien, Afghanistan och Somalia.6

Läs mer om varför människor flyr från Syrien.

Läs mer om Afghanska ensamkommande barn.