Schengen

Senast ändrad 9 March 2017

Schengenavtalet innebär att det inte krävs pass för att resa mellan de länder som är med i avtalet. Schengenavtalet kallas också för EU:s passunion. Länderna som är med har tagit bort passkontrollerna emellan sig och samarbetar polisiärt och i rättsliga frågor.

1997 blev avtalet en del av EU:s lagstiftning i och med att det fördes in i Amsterdamfördraget. Avtalet innebär att människor kan röra sig fritt inom det som kallas Schengenområdet och detta gäller oavsett om resenären är medborgare i ett Schengenland eller inte.1

Läs mer om Rörlighet inom EU

Schengenländer

26 länder är för närvarande medlemmar i Schengen. Det är alla länder inom EU förutom Storbritannien och Irland, som enbart deltar i det polisiära samarbetet, Cypern, Kroatien, Rumänien och Bulgarien ska gå med fullt ut när deras gränskontroller mot tredje land når upp till fullgod standard.2 Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz är också med i Schengen.

Google spreadsheet

Tredjelandsmedborgare behöver pass

För tredjelandsmedborgare (medborgare i ett land utanför EU) finns särskilda regler inom Schengenområdet. De tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i ett Schengenland får röra sig fritt i andra Schengenländer under tre månader. Dock kan de behöva anmäla sig till landets myndigheter vid inresan och dessutom måste personen i fråga ha med sig sitt pass och uppehållstillstånd.

Personer från ett antal länder utanför Schengen behöver visum för att resa till något land inom Schengenområdet. Tredjelandsmedborgare som inte behöver visum kan röra sig fritt inom Schengen i högst tre månader för varje sexmånadersperiod.3

  1.  EU-upplysningen (2015-05-07): Schengen och fri rörlighet för personer
  2.  Europeiska Unionen: Kroatien
  3.  EU-upplysningen (2015-05-07): Schengen och fri rörlighet för personer