Senaste siffrorna

Google spreadsheet

Antalet flyktingar ökar, 65 miljoner människor på flykt i världen

Antal människor på flykt i världen har stigit till över 65 miljoner, Mellan 2014-2015 tillkom ungefär 5 miljoner flyktingar i världen. De allra flesta är på flykt inom sina egna länder, men andelen asylsökande har haft den största procentuella ökningen.

Läs mer om UNHCR:s senaste rapport här
Google spreadsheet

Fler ansöker om medborgarskap

Allt fler människor ansöker om svenskt medborgarskap. Mellan januari och maj 2016 ansökte ca 27 000 om medborgarskap, ungefär 7 000 fler än under 2015. En orsak till uppgången är den lagändring som trädde i kraft 1 april 2015.

Läs mer om att fler vill bli svenska medborgare
Google spreadsheet

Antalet asylsökande sjunker

De senaste siffrorna från Migrationsverket visar på en fortsatt minskning av antalet asylsökande till Sverige. Antalet asylsökande till Sverige ligger under de tre föregående årens nivåer. Under hela 2016 ansökte 28 939 personer asyl i Sverige.

Google spreadsheet

Antalet människor som flytt över Medelhavet minskar

Antalet människor som flydde till Europa över Medelhavet var som störst i september och oktober 2015. Efter att avtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft har antalet flyktingar som ankommit till EU via Medelhavet minskat.

Läs mer om EU:s avtal med Turkiet
Google spreadsheet

De flesta som söker asyl i Sverige är från Syrien

Syrier var den största enskilda grupp som sökte asyl i Sverige både 2015 och 2016. Många asylsökande kom också från Afghanistan och Irak. En stor del var statslösa.

Läs mer om asylsökande i Sverige
Google spreadsheet

Hälften av asylsökande syrierna är kvinnor

Av de syrier som kom till Sverige under 2016 är hälften kvinnor. Detta jämfört med 35 procent 2015.

Läs mer om kvinnor på flykt
Google spreadsheet

4,8 miljoner syrier har flytt till angränsande länder

4,8 miljoner människor beräknas ha flytt Syrien samtidigt som 6,5 miljoner människor är på flykt inom landet. Av de syrier som flytt över gränsen befinner sig de allra flesta i grannländerna.

Läs mer om kriget i Syrien
Google spreadsheet

Kraftig minskning av asylsökande sedan oktober 2015

I oktober 2015 kom fler asylsökanden än under årets första nio månader. Sedan dess har antalet asylsökande minskat kraftigt igen och är nu tillbaka kring snittnivån för det senaste decenniet.

Läs mer om asylsökande i Sverige
Google spreadsheet

Hälften var alternativt skyddsbehövande 2015

De allra flesta som fick asyl i Sverige under 2015 bedömdes vara alternativt skyddsbehövande eller flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.

Läs mer om asylsökande i Sverige
Google spreadsheet

Stor skillnad i sysselsättning mellan utrikes födda män och kvinnor

Sysselsättningsgraden mellan könen skiljer sig åt för både för inrikes och utrikes födda. Skillnaden är dock störst mellan utrikes födda kvinnor och män.

Läs mer om utrikes föddas sysselsättning
Google spreadsheet

Skillnaderna i sysselsättning minskar

Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda, men skillnaden har minskat de senaste åren. Sysselsättningen varierar med faktorer som tiden i Sverige, ålder när personen invandrade, kön och anledningen till att personen invandrade.

Läs mer om utrikes föddas sysselsättning