Hem > Migration > Sverige

Sverige

År 2014 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien.

Trots stora historiska variationer i antal människor som har migrerat till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig. Sverige har under de senaste 150 åren gått från att vara ett utvandringsland till att vara ett invandringsland. Vissa perioder utmärker sig speciellt då in- och utvandring har haft särskilt stor betydelse för Sveriges befolkningsutveckling. Mot slutet av 60-talet var arbetskraftsinvandringen stor, största andelen kom från Finland. Mellan åren 1850-1910 utvandrade nästan var femte svensk, och 1992 har länge utmärkt sig som rekordåret för invandring till landet, då främst beroende på krigen på Balkan. 2014 blev dock Sveriges största invandringsår någonsin och detta berodde främst på en stor ökning av flyktingar från kriget i Syren.

År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige, omkring 58 000 kvinnor och 70 000 män, vilket var en ökning med 9,6% jämfört med 2013. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.

Invandringar och utvandringar 1980-2014

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade nästan en femtedel av alla invandrande. År 2014 fanns 167 olika medborgarskap representerade bland de invandrande, och den största gruppen var syriska medborgare och den näst största gruppen var svenska medborgare. På grund av konflikten i Syrien har invandringen därifrån ökat från drygt 5 000 personer år 2012, till 26 000 personer år 2014. Svenska medborgare tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde ungefär 22% av alla som invandrade till Sverige under 2014.

Andel utrikes födda

Idag är drygt 16 procent av Sveriges befolkning född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Nästan hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland har länge varit det vanligaste födelselandet bland utrikes födda som bor i Sverige, och så var det även 2014. Det näst vanligaste födelselandet är Irak, följt av Polen.

Den vanligaste typen av invandring till Sverige 2014 var anhöriginvandringen som stod för cirka 38 % av de uppehållstillstånd som utfärdades under året. Nästan en tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd fick det av asylskäl, och drygt 14 % fick det av arbetsmarknadsskäl.

Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

*Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som har fått tidsbegränsat tillstånd.

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/ESS området behöver för att arbeta i Sverige. Inom EU råder däremot fri rörlighet och en EU-medborgare med giltig identitetshandling kan fritt bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader. Med anhöriga avses i första hand make, maka, sambo och barn under 18 år som har anknytning till en person med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Totalt beviljades ungefär 42 000 personer uppehållstillstånd som anhöriga under 2014.

Statistiken om uppehållstillstånd inkluderar inte personer som inte behöver uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att flytta till Sverige, så som nordiska medborgare.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna

Vanligaste utvandringsländerna 2014

Referenser

Senast ändrat 2015-08-28
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Sverige

År 2014 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien.

Trots stora historiska variationer i antal människor som har migrerat till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig. Sverige har under de senaste 150 åren gått från att vara ett utvandringsland till att vara ett invandringsland. Vissa perioder utmärker sig speciellt då in- och utvandring har haft särskilt stor betydelse för Sveriges befolkningsutveckling. Mot slutet av 60-talet var arbetskraftsinvandringen stor, största andelen kom från Finland. Mellan åren 1850-1910 utvandrade nästan var femte svensk, och 1992 har länge utmärkt sig som rekordåret för invandring till landet, då främst beroende på krigen på Balkan. 2014 blev dock Sveriges största invandringsår någonsin och detta berodde främst på en stor ökning av flyktingar från kriget i Syren.

År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige, omkring 58 000 kvinnor och 70 000 män, vilket var en ökning med 9,6% jämfört med 2013. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.

Invandringar och utvandringar 1980-2014

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade nästan en femtedel av alla invandrande. År 2014 fanns 167 olika medborgarskap representerade bland de invandrande, och den största gruppen var syriska medborgare och den näst största gruppen var svenska medborgare. På grund av konflikten i Syrien har invandringen därifrån ökat från drygt 5 000 personer år 2012, till 26 000 personer år 2014. Svenska medborgare tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde ungefär 22% av alla som invandrade till Sverige under 2014.

Andel utrikes födda

Idag är drygt 16 procent av Sveriges befolkning född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Nästan hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland har länge varit det vanligaste födelselandet bland utrikes födda som bor i Sverige, och så var det även 2014. Det näst vanligaste födelselandet är Irak, följt av Polen.

Den vanligaste typen av invandring till Sverige 2014 var anhöriginvandringen som stod för cirka 38 % av de uppehållstillstånd som utfärdades under året. Nästan en tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd fick det av asylskäl, och drygt 14 % fick det av arbetsmarknadsskäl.

Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

*Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som har fått tidsbegränsat tillstånd.

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/ESS området behöver för att arbeta i Sverige. Inom EU råder däremot fri rörlighet och en EU-medborgare med giltig identitetshandling kan fritt bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader. Med anhöriga avses i första hand make, maka, sambo och barn under 18 år som har anknytning till en person med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Totalt beviljades ungefär 42 000 personer uppehållstillstånd som anhöriga under 2014.

Statistiken om uppehållstillstånd inkluderar inte personer som inte behöver uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att flytta till Sverige, så som nordiska medborgare.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna

Vanligaste utvandringsländerna 2014

Referenser

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt