Hem > Migration > Sverige

Sverige

År 2013 var 1,5 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarar ca 15,9 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Sverige följt av Syrien och Somalia. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien, där utvandringen till Danmark och Storbritannien ökade mest jämfört med 2012.

År 2013 invandrade cirka 116 000 personer till Sverige, 55 000 kvinnor och 60 000 män, vilket var en ökning med 12% jämfört med 2012. Samtidigt utvandrade cirka 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 65 000 personer. De vanligaste ursprungsländerna är Finland, följt av Irak och Polen. Strax över 50 procent av de utrikesfödda i Sverige kommer ursprungligen från ett europeiskt land.

Invandrare och utvandrare

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade en femtedel av alla invandrande. Konflikten i Syrien har gjort att invandringen därifrån ökat och cirka 11 800 syriska medborgare invandrade till Sverige under 2013, vilket är en ökning med 150% jämfört med 2012. Syrien blev därmed, efter Sverige, det näst vanligaste ursprungslandet bland invandrande under 2013, följt av Somalia och Polen.

Andel utrikes födda

Cirka 23 procent av de personer som fick uppehållstillstånd 2013, fick det av arbetsmarknadsskäl och för att studera. Den totala Anhöriginvandringen stod för cirka 35 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades under 2013. Personer som fick uppehållstillstånd av skyddskäl utgjorde ca 15 procent och var därmed också den största gruppen som fick asyl i Sverige.

Uppehållstillstånd

*Flyktinganhöriga avser anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd som konventionsflyktingar/ skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

*Asyl avser personer som fått beviljade uppehållstillstånd som skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

Statistiken från om uppehållstillstånd inkluderar inte invandrare som inte behöver uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att flytta till Sverige, så som nordiska medborgare. Svenska medborgare tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde de ungefär 24 procent av alla som invandrade till Sverige.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna

Vanligaste utvandringsländerna 2013

Referenser

Senast ändrat 2015-05-26
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Sverige

År 2013 var 1,5 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarar ca 15,9 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Sverige följt av Syrien och Somalia. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien, där utvandringen till Danmark och Storbritannien ökade mest jämfört med 2012.

År 2013 invandrade cirka 116 000 personer till Sverige, 55 000 kvinnor och 60 000 män, vilket var en ökning med 12% jämfört med 2012. Samtidigt utvandrade cirka 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 65 000 personer. De vanligaste ursprungsländerna är Finland, följt av Irak och Polen. Strax över 50 procent av de utrikesfödda i Sverige kommer ursprungligen från ett europeiskt land.

Invandrare och utvandrare

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade en femtedel av alla invandrande. Konflikten i Syrien har gjort att invandringen därifrån ökat och cirka 11 800 syriska medborgare invandrade till Sverige under 2013, vilket är en ökning med 150% jämfört med 2012. Syrien blev därmed, efter Sverige, det näst vanligaste ursprungslandet bland invandrande under 2013, följt av Somalia och Polen.

Andel utrikes födda

Cirka 23 procent av de personer som fick uppehållstillstånd 2013, fick det av arbetsmarknadsskäl och för att studera. Den totala Anhöriginvandringen stod för cirka 35 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades under 2013. Personer som fick uppehållstillstånd av skyddskäl utgjorde ca 15 procent och var därmed också den största gruppen som fick asyl i Sverige.

Uppehållstillstånd

*Flyktinganhöriga avser anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd som konventionsflyktingar/ skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

*Asyl avser personer som fått beviljade uppehållstillstånd som skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

Statistiken från om uppehållstillstånd inkluderar inte invandrare som inte behöver uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att flytta till Sverige, så som nordiska medborgare. Svenska medborgare tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde de ungefär 24 procent av alla som invandrade till Sverige.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna

Vanligaste utvandringsländerna 2013

Referenser

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt