Anhöriginvandring

Senast ändrad 1 May 2016

Den totala anhöriginvandringen stod för cirka 35 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades 2013. Dessa utgjorde ungefär 40,000 personer. Cirka 40% var “kärleksinvandrare”, 15% var adoptivbarn, ensamkommande barn samt senare ankomna föräldrar och cirka 27% var anhöriga till flyktingar.

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandraren är den som kommer till Sverige. Anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.1

Google spreadsheet

*Anhöriga och adoptivbarn avser också ensamkommande barn samt föräldrar till ensamkommande barn.

2013 utgjorde anhöriga, adoptivbarn, ensamkommande barn samt föräldrar till ensamkommande barn cirka 47% av anhöriginvandringen, anhöriga till flyktingar utgjorde cirka 27 %, cirka 25% var anhöriga till arbetstagare, egna företagare samt gästforskare, och cirka 2% var anhöriga till studerande. Totalt sett fick cirka 40 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare år 2013.2

Anhöriginvandringen ökar med globaliseringen

I och med att världen blir mer globaliserad och fler internationella kontakter etableras ökar också anhöriginvandringen då människor finner kärlek i andra delar av världen. Under 2000-talet har denna typ av invandring successivt ökat i antal och utgör en majoritet av all anhöriginvandring. Av den totala anhöriginvandringen år 2013, var ungefär 40% nyetablerade anknytningar, vilket innebär en minskning med ungefär 20% från 2012.3

Grafen nedanför visar de personer som invandrat som flyktinganhöriga samt anhöriga och adoptivbarn. Den visar också vilken typ av anknytning de har till anknytningspersonen i Sverige. Personer som beviljats uppehållstillstånd som anhöriga till arbetstagare, egna företagare och studerande finns inte med i tabellen. Grafen visar att 50% är “kärleksinvandrare”, dvs. nyetablerade anknytningar. De vanligaste medborgarskapsländerna för anhöriginvandrare med nyetablerade anknytningar var 2013: Thailand, Irak, Serbien och Kina. Detta kallas ofta kärleksinvandring eftersom paret inte levt tillsammans tidigare eller enbart under en kort tid.

Cirka 21% var adoptivbarn, ensamkommande barn samt föräldrar till ensamkommande barn. De vanligaste medborgarskapsländerna var Somalia, Afghanistan och Thailand. Av den totala anhöriginvandringen utgjorde denna grupp 15% av invandringen.4

Anhöriginvandring, typ av anknytning

*Denna graf visar flyktinganhöriga samt anhöriga och adoptivbarn, och vilken typ av anknytning de har till anknytningspersonen i Sverige. Personer som beviljats uppehållstillstånd som anhöriga till arbetstagare, egna företagare och studerande är inte med i grafen

Den 15 april 2010 ändrades reglerna om försörjningskrav för anhöriginvandrare. Det krävs numer av personer ur vissa grupper, till exempel av dem som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl eller på grund av en miljökatastrof, att de kan uppvisa att de har möjlighet att försörja en anhörig som de vill ska flytta till Sverige. Undantagna från försörjningskravet är till exempel flyktingar, minderåriga och svenska medborgare.   5