Ekonomiskt stöd till asylsökande

Senast ändrad 8 February 2019

Den som söker asyl i Sverige och saknar pengar eller andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Rätten till ekonomsikt stöd upphör när uppehållstillstånd ges eller när personen lämnar landet. Dagersättningen ska täcka kostnader för sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Här går vi igenom hur mycket i ekonomiskt stöd asylsökande får, vilka asylsökande som får ekonomiskt stöd och ett exempel på hur mycket en asylsökande familj med två barn kan få i ekonomiskt stöd.

Villkor för ersättning

Den asylsökande måste redovisa sina tillgångar till Migrationsverket och kunna visa att man är i behov av dagersättning. Att undanhålla information för Migrationsverket om inkomster är brottsligt.1 Rätten till ekonomsikt stöd upphör normalt när uppehållstillstånd ges eller när personen lämnar landet. Den rätten kan dock fortsätta om den asylsökande:

 • har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd;
 • har beviljats uppehållstillstånd efter att ha haft tillfälligt skydd, med stöd av bestämmelserna i utlänningslagen och som inte är folkbokförda i landet;2
 • eller fortsätter att vistas på förläggning och inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun.

Den asylsökande har rätt till ekonomsikt stöd under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.3

Dagersättningen varierar beroende på om mat ingår

Dagersättning där mat ingår i boendet:

 • Ensamstående vuxen 24 kr/dag
 • Vuxen som delar hushållskostnad med någon annan 19 kr/dag
 • Barn under 17 år 12 kr/dag (dagsersättningen halveras från och med det tredje barnet)

Dagersättning där mat inte ingår i boendet:

 • Ensamstående vuxen 71kr/dag
 • Vuxen som delar hushållskostnad med någon annan 61kr/dag
 • Barn 0-3 år 37 kr/dag
 • Barn 4-10 43 kr/dag
 • Barn 11-17 år 50 kr/dag (dagersättningen halveras från och med det tredje barnet)

Dagersättningen ska täcka kostnader för sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Om en asylsökande har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen finns det möjlighet att söka ett särskilt bidrag. Den asylsökande måste då kunna bevisa varför denne har starkt behov av denna extra ersättning.4

Sänkt dagersättning

Dagersättningen kan sänkas om den asylsökande:

 • Inte medverkar till att klarlägga sin identitet.
 • Försvårar utredningen av asylansökan genom att hålla sig undan.
 • Inte medverkar till åtgärder som är nödvändiga för att beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras.

Bostadsersättning till personer som fått jobb

Asylsökande kan även ansöka om bostadsersättning om de blivit erbjudna eller fått ett arbete. Denna ersättning kan endast erhållas om Migrationsverket inte har några bostäder att erbjuda i orten den asylsökande har blivit erbjuden arbete och anställningstiden är längre än 3 månader. Bostadsersättningen är 850 kr/månad för familjer och 350 kr/månad för ensamstående.

Räkneexempel

Här har vi gjort två olika uträkningar för två fiktiva familjer som får ekonomiskt stöd som asylsökande.

Föräldrar med två barn över 10 år där mat inte ingår i boendet och med bostadsersättning

 • Ersättning för vuxna som delar hushåll: 3660 (61kr/dag x 2 vuxna x 30 dagar)
 • Ersättning för barn nr, 1, 11-17 år: 1500 (50kr/dag x 30 dagar)
 • Ersättning för barn nr. 2, 11-17 år: 1500 (50kr/dag x 30 dagar)
 • Bostadsersättning: 850kr/månad
 • Totalt = 7510 kr/månad

Ensamstående med två barn över 10 år där mat inte ingår i boendet och med bostadsersättning

 • Ersättning för ensamstående vuxen: 2130 (71kr/dag x 30 dagar)
 • Ersättning för barn nr, 1, 11-17 år: 1500 (50kr/dag x 30 dagar)
 • Ersättning för barn nr. 2, 11-17 år: 1500 (50kr/dag x 30 dagar)
 • Bostadsersättning: 350kr/månad
 • Totalt= 5480kr/månad
 1.  Migrationsverket: Ekonomiskt stöd
 2.  21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen
 3.  Sveriges Riksdag: Svensk författningssamling Lag (1994:137)
 4.  Migrationsverket: Ekonomiskt stöd