Internationella studenter

Senast ändrad 17 June 2016

Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för utländska studenter från länder utanför EU/EES-regionen eller Schweiz, så kallat tredje land,  som inte deltar i ett utbytesprogram. Avgifterna gav en omedelbar effekt där antalet studenter från tredje land minskade vilket i sin tur har haft en inverkan på den geografiska mångfalden vid svenska universitet.

Avgifterna innebär lärosätet där den inresande studenten väljer att studera på ska kunna bära sina kostnader själv, alltså ha full kostnadstäckning. Lärosätena beslutar själva om summan på studieavgifterna, i genomsnitt omkring 100 000 kr per läsår. Anmälningsavgiften är lika för alla universitet och högskolor, 900 kr. 1

Vilka ingår i gruppen inresande studenter?

Gruppen inresande studenter består dels av så kallade freemover-studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand, dels av utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor. Freemover-studenter är studenter som beviljats uppehållstillstånd på grund av studier, utrikesfödda som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten, samt personer som inte har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap. 2 En stor skillnad mellan utbytesstudenter och freemover-studenter är att utbytesstudenter oftare studerar en kortare period i Sverige då deras utbytestermin ingår i utbildningen i hemlandet. 3

Skärmavbild 2016-06-17 kl. 16.55.18

Inresande studenter har minskat på svenska lärosäten

Antalet betalande studenter (freemover) har återhämtat sig något efter reformen 2011, medan antalet utbytesstudenter har minskat något. Höstterminen 2014 var det totala antalet inresande studenter 15 700 vilket var 550 fler än 2013. Antalet utbytesstudenter från länder inom EU/EES har minskat betydligt. 4

Läsåret 2010 var en fjärdedel av alla studenter vid svenska universitet och högskolor utlandsstudenter. Införandet av avgifterna ledde till att det totala antalet inresande studenter  minskade med en tredjedel under hösten 2010-2011. 5

Google spreadsheet

Läs mer om effekterna av reformen här.

Hitta mer statistik från 2010/11 här.

Varifrån kommer de inresande studenterna?

Var tredje inresande student höstterminen 2014 kom från ett tredje land, 5 170 av 15 690. Avgifterna har främst påverkat studenter från tredjeländer i Afrika och Asien där antalet studenter år 2011/12 minskade med upp emot 60 procent från vardera världsdel. 6

Studenter från europeiska länder dominerar fortfarande utbytesprogrammen i Sverige. Flest studenter läsåret 2013/14 kom från Tyskland, 2960, följt av Frankrike och Spanien med 1740 respektive 990. 7 Flera studenter kommer också ifrån Asien. Läsåret 2013/14 kom runt 20 procent av de inresande studenterna från Asien. Numera är det något fler kvinnor än män som kommer och studerar i Sverige, innan avgifterna infördes dominerade männen. 8

Allt fler svenskar studerar utomlands

Antalet svenska studenter som studerar utomlands fortsätter att ökar. Under läsåret 2013/14 studerade runt 28 900 svenska studenter utomlands. 9 Under läsåret 2011/12 studerade 27 700 svenskar utomlands via utbytesprogram eller som freemover-student. 10

Läsåret 2013/14 reste majoriteten, 82 procent, av de svenska studenterna till Nordamerika och Europa för att studera. Asien blir också en alltmer populär destination. De överlägset mest populära länderna är USA och Storbritannien, därefter kommer Danmark, Australien, Polen, Frankrike, Spanien och Tyskland. 11