Kvotflyktingar

Senast ändrad 4 October 2016

Sverige har sedan 1950 ett kvotflyktingsystem med målet att ge de allra mest utsatta skydd i Sverige. I oktober 2016 beslutade regeringen tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att Sverige ska öka mottagandet av kvotflyktingar till 5000 per år innan 2018.

Det ökade mottagandet av kvotflyktingar kommer att inledas 2017, då kommer Sverige ta emot 3400 kvotflyktingar, vilket är en ökning med 1500 från tidigare år. 2018 kommer antalet öka med ytterligare 1600 kvotflyktingar till 5000. Regeringens anledning till detta beslut är det ökande antalet flyktingar i världen som är i akut behov av skydd.1

De som erbjuds vidarebosättning i Sverige som kvotflyktingar blir utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR. Grunden för UNHCR:s urval är en bedömning av vilka som är i störst behov av skydd. Kvotflyktingar väljs oftast ut bland människor som redan har fått flyktingstatus, så kallade “konventionsflyktingar”, som redan lever i ett av UNHCR:s flyktingläger.2 Till gruppen hör ofta speciellt utsatta kvinnor och barn3

Kvotflyktingsystemet är idag det säkraste sättet för flyktingar att få skydd. När en flykting erbjuds vidarebosättning i Sverige genom kvotflyktingsystemet får flyktingen en trygg resa till Sverige och ett organiserat mottagande.4 Kvotflyktingar får även, om möjligt, en förberedande “Sverige-introduktion” på 1-3 dagar. Under introduktionen går representanter från Migrationsverket och den kommun flyktingen ska placeras i igenom hur flyttprocessen kommer att gå till och vad som kommer hända när hen kommer till Sverige.5 Hela vidarebosättningen av kvotflyktingar sker genom ett samarbete mellan Migrationsverket, UNHCR, International Organisation for Migration (IOM) och den kommun som flyktingen kommer att placeras i.6 Kvotflyktingsystemet står alltså i grav kontrast till det mottagningssystem som majoriteten av flyktingar genomgår. Även om deras flyktingstatus är den samma som konventionsflyktingars så är kvotflyktingar ensamma om att få en trygg, organiserad resa till Sverige.

Idag finns det inget gemensamt kvotflyktingsystem inom EU. Det är upp till varje land att bestämma huruvida de ska erbjuda vidarebosättning till kvotflyktingar. Men i somras presenterade EU-kommisionen ett förslag till ett EU-gemensamt system för vidarebosättning av kvotflyktingar inom unionen. Sverige, som har haft ett kvotflyktingsystem sedan 1950 7 välkomnar detta förslag.8