Asylsökande i världen

Senast ändrad 19 October 2016

År 2015 sökte drygt 2,45 miljoner människor asyl in i 174 länder i världen, vilket innebär en ökning med drygt 48 procent jämfört med året innan. Det är det största antalet asylsökande som någonsin registrerats.

2015 fanns det drygt 21 miljoner flyktingar i världen och nära 41 miljoner internflyktingar, enligt UNHCR. Runt 2,45 miljoner flyktingar sökte asyl hos en stat eller på ett FN-kontor i världen 2015. Det är att jämföra med 1,66 miljoner 2014 och 1,08 miljoner 2013. 1

Läs mer om flyktingar i världen

Läs mer om flyktingkonventionen

Google spreadsheet

Kommentar : Första instansen av ett asylbeslut sker i någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna) och andra instansen sker i kammarätten (Migrationsöverdomstolen).

Situationen i Syrien påverkar ökningen av asylansökningar

Kriget i Syrien har gått in i sitt sjätte år utan en politisk lösning i sikte. Konflikten i landet är den största bidragande orsaken till ökningen av antalet asylsökande i världen. 2015 inkom 18 procent av alla världens asylansökningar från syriska medborgare, en ökning med 12 procent jämfört med 2014. Bortsett från Mellanöstern där många syrier uppehåller sig temporärt söker sig de flesta syrier till Europa. 2

Läs mer om situationen i Syrien

Google spreadsheet

Flest syrier sökte asyl i Tyskland

Tyskland var det destinationsland som tog emot flest syriska asylansökningar under 2015, 158 700. Det var fyra gånger fler ansökningar än året innan. Sverige tog emot näst flest asylansökningar från syriska medborgare, 52 035, vilket är ca 22 000 fler än vid slutet av 2014.3  

Totalt tog de europeiska medlemsländerna emot mer än 1,2 miljoner asylansökningar 2015.Tyskland och Sverige tog tillsammans emot upp till 50 procent av alla ansökningar. 4

Största destinationsländerna för asylsökande i världen

När UNHCR tittar på de största destinationsländerna i världen för asylsökande totalt hamnar Tyskland även här på första plats med totalt 441 900 ansökningar. Detta är en ökning från 2014 då de tog emot 173 100 ansökningar. På andra plats kommer USA med 172 700 ansökningar och Sverige på tredje plats med totalt 156 400 ansökningar.[UNHCR Global Trends 2015, s.38] Sett i relation till ländernas befolkningsmängd har Sverige dock tagit emot absolut flest asylsökande. Sverige tog 2015 emot 16 asylsökande per 1000 invånare, Tyskland tog emot 5,5 och USA 0,5. 5

Google spreadsheet

Ryssland hade ett minskat antal asylansökningar 2015 jämfört med året innan. Detta beror främst på ett minskat antal asylansökningar från Ukraina som var högt under 2014 på grund av konflikten i östra Ukraina. Konsekvenserna av den konflikten är fortfarande påtaglig, 98 procent av alla asylansökningar som lämnades in i Ryssland under 2015 var från ukrainska flyktingar.

Populationen av asylsökande har också växt i Turkiet. Antalet asylsökande har ökat från 87 800, 2014 till 133 300, 2015. Landet har nu högst antal asylsökande från Irak och Afghanistan i världen. 6

En stor påverkan på ökningen av antalet asylsökande i Turkiet är den stora ökningen av människor på flykt till Europa via Turkiet. Minst 850 000 flyktingar tog sig via Turkiet in till Grekland under 2015. EU slöt ett avtal med Turkiet i mars 2016 för att stoppa antalet flyktingar som tar sig från Turkiet till Grekland. 7

Läs mer om avtalet mellan Turkiet och EU

Läs mer om asylsökande i Sverige

Läs mer om asylsökande i EU

Nästa uppdatering: Statistiken för 2016 förväntas publiceras av UNHCR under januari 2017.