Hem > Migration > Världen > Asylsökande > Flyktingar

Flyktingar

Det finns 45 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer, vilket är den högsta siffran sedan 1994. Pakistan är det land där flest flyktingar uppehåller sig, både när man räknar i antal och i förhållande till landets ekonomi. De länder varifrån flest tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien.

Varje dag får i genomsnitt 23 000 människor lämna sina hem till följd av krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger antalet människor som tvingats att förflytta sig som följd av en osäker livssituation nådde strax över 45 miljoner under 2012. Detta innebär att antalet flyktingar ökade med 2,3 miljoner i förhållande med 2011, och dessa siffror är de högsta på 18 år. Av världens 45,2 miljoner människor som är flyktingar eller befinner sig i flyktingliknande situationer är 15,4 konventionsflyktingar och ungefär 28,8 internflyktingar, det vill säga människor som är på flykt inom deras hemländer. Bland dessa 45,2 miljoner människor inkluderas även statslösa och asylsökande.

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan. 55 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Afghanistan har legat i toppen för flyktingars ursprungsländer i 32 år och 2012 uppmättes antalet afghanska flyktingar till 2,6 miljoner, som idag är utspridda i 82 länder.

Ursprungsländer efter antal flyktingar

Full storlek

Kommentar: *Siffrorna inkluderar människor som befinner sig i en flyktinglik situation. **De flesta vietnamesiska flyktingarna lever i praktiken i Kina och får i stor utsträckning beskydd från den kinesiska staten.

Medelåldern bland flyktingar är låg och 46 procent är under 18 år. Bland de 893,700 individuella ansökningar om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2012 kom 21,300 från ensamkommande barn.

Över 80 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i utvecklingsländer. Pakistan är det land som agerar värdland åt flest flyktingar. Det konstaterades att 1,6 miljoner flyktingar befann sig i Pakistan under 2012. Därefter kommer Iran med strax över 800,000 flyktingar, följt av Tyskland med 589,700 flyktingar och Kenya där det finns 565,000 flyktingar. När det gäller värdländerna talas det ofta om antalet flyktingar per 1 USD BNP/capita, vilket är en indikation på hur antalet flyktingar förhåller sig till landets ekonomiska situation. Samtliga av de 25 länder som tar emot flest flyktingar i förhållande till landets BNP i USD/capita är utvecklingsländer. Pakistan ligger i toppen även när det gäller de land som tar emot flest flyktingar i relation till landets ekonomi, då det i Pakistan finns 552 flyktingar per 1 USD/capita. I Tyskland, som är det i-land med flest flyktingar i förhållande till sin ekonomi, fanns det 15 flyktingar per USD BNP/capita i slutet av 2012.

Värdland efter antal flyktingar (slutet av 2012)

Full storlek

Antal flyktingar per 1 USD BNP/capita

Full storlek

I förhållande till värdlandets befolkning är Jordanien det land där det finns flest flyktingar - där finns 49 flyktingar/1000 invånare. Thad och Libanon är nästkommande på den listan med 33 respektive 32 flyktingar/1000 invånare.

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska: UNRWA. Under 2012 registrerade UNRWA 4,9 miljoner palestinska flyktingar, som utgör en del i den officiella siffran från UNHCR på drygt 45 miljoner människor. Dock inkluderas inte flyktingarna som är registrerade av UNRWA i

Referenser:

Senast ändrat 2014-09-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Flyktingar

Det finns 45 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer, vilket är den högsta siffran sedan 1994. Pakistan är det land där flest flyktingar uppehåller sig, både när man räknar i antal och i förhållande till landets ekonomi. De länder varifrån flest tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien.

Varje dag får i genomsnitt 23 000 människor lämna sina hem till följd av krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger antalet människor som tvingats att förflytta sig som följd av en osäker livssituation nådde strax över 45 miljoner under 2012. Detta innebär att antalet flyktingar ökade med 2,3 miljoner i förhållande med 2011, och dessa siffror är de högsta på 18 år. Av världens 45,2 miljoner människor som är flyktingar eller befinner sig i flyktingliknande situationer är 15,4 konventionsflyktingar och ungefär 28,8 internflyktingar, det vill säga människor som är på flykt inom deras hemländer. Bland dessa 45,2 miljoner människor inkluderas även statslösa och asylsökande.

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan. 55 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Afghanistan har legat i toppen för flyktingars ursprungsländer i 32 år och 2012 uppmättes antalet afghanska flyktingar till 2,6 miljoner, som idag är utspridda i 82 länder.

Ursprungsländer efter antal flyktingar

Full storlek

Kommentar: *Siffrorna inkluderar människor som befinner sig i en flyktinglik situation. **De flesta vietnamesiska flyktingarna lever i praktiken i Kina och får i stor utsträckning beskydd från den kinesiska staten.

Medelåldern bland flyktingar är låg och 46 procent är under 18 år. Bland de 893,700 individuella ansökningar om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2012 kom 21,300 från ensamkommande barn.

Över 80 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i utvecklingsländer. Pakistan är det land som agerar värdland åt flest flyktingar. Det konstaterades att 1,6 miljoner flyktingar befann sig i Pakistan under 2012. Därefter kommer Iran med strax över 800,000 flyktingar, följt av Tyskland med 589,700 flyktingar och Kenya där det finns 565,000 flyktingar. När det gäller värdländerna talas det ofta om antalet flyktingar per 1 USD BNP/capita, vilket är en indikation på hur antalet flyktingar förhåller sig till landets ekonomiska situation. Samtliga av de 25 länder som tar emot flest flyktingar i förhållande till landets BNP i USD/capita är utvecklingsländer. Pakistan ligger i toppen även när det gäller de land som tar emot flest flyktingar i relation till landets ekonomi, då det i Pakistan finns 552 flyktingar per 1 USD/capita. I Tyskland, som är det i-land med flest flyktingar i förhållande till sin ekonomi, fanns det 15 flyktingar per USD BNP/capita i slutet av 2012.

Värdland efter antal flyktingar (slutet av 2012)

Full storlek

Antal flyktingar per 1 USD BNP/capita

Full storlek

I förhållande till värdlandets befolkning är Jordanien det land där det finns flest flyktingar - där finns 49 flyktingar/1000 invånare. Thad och Libanon är nästkommande på den listan med 33 respektive 32 flyktingar/1000 invånare.

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska: UNRWA. Under 2012 registrerade UNRWA 4,9 miljoner palestinska flyktingar, som utgör en del i den officiella siffran från UNHCR på drygt 45 miljoner människor. Dock inkluderas inte flyktingarna som är registrerade av UNRWA i

Referenser:

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt