Hem > Migration > Världen > Asylsökande > Kvotflyktingar

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar är de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger. Den svenska Regeringen bestämmer kvoten, som brukar vara mellan 1 400-1 900 personer per år. 350 av dessa reserveras normalt för akuta fall.

Migrationsverket har sedan ansvar för att välja vilka nationaliteter som välj ut. Under 2012 fick 1853 personer uppehållstillstånd som kvotflyktingar i Sverige. Somalier (501 personer), afghaner (437 personer) och eritreaner (315 personer) var de tre största grupperna som kom till Sverige som kvotflyktingar 2012. Kvotflyktingar får uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige, till skillnad från andra asylsökande som måste söka asyl när de anländer till Sverige.

Totalt är det ca 25 länder som har ett avtal med UNHCR om att ta emot kvotflyktingar. Sverige är ett av drygt tio länder som regelbundet tar emot kvotflyktingar. De andra är bland annat Australien, Nya Zeeland, Kanada, USA, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar.

Referenser:

Senast ändrat 2013-04-19
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar är de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger. Den svenska Regeringen bestämmer kvoten, som brukar vara mellan 1 400-1 900 personer per år. 350 av dessa reserveras normalt för akuta fall.

Migrationsverket har sedan ansvar för att välja vilka nationaliteter som välj ut. Under 2012 fick 1853 personer uppehållstillstånd som kvotflyktingar i Sverige. Somalier (501 personer), afghaner (437 personer) och eritreaner (315 personer) var de tre största grupperna som kom till Sverige som kvotflyktingar 2012. Kvotflyktingar får uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige, till skillnad från andra asylsökande som måste söka asyl när de anländer till Sverige.

Totalt är det ca 25 länder som har ett avtal med UNHCR om att ta emot kvotflyktingar. Sverige är ett av drygt tio länder som regelbundet tar emot kvotflyktingar. De andra är bland annat Australien, Nya Zeeland, Kanada, USA, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar.

Referenser:

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt