Flyktingar i världen

Senast ändrad 15 February 2019

Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 68,5 miljoner år 2017 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,3 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 146 700 är asylsökande medan fler än 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien.

Största ökningen av flyktingar någonsin

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR får varje dag i genomsnitt 44 400 människor lämna sina hem till följd av krig eller förföljelse. Antal människor på flykt uppgår enligt UNHCR till 68,5 miljoner människor.1 Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Under 2017 tvingades 16,2 miljoner människor fly.2

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Data: Figures at a glance

Två av tre människor på flykt (40 miljoner) är så kallade internflyktingar, det vill säga människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland. Av väldens 68,5 miljoner människor på flykt beräknas 25,4 miljoner tvingats fly från sitt hemland.3 De flesta av dessa flyktingar flydde till grannländer eller någon annanstans i deras omedelbara region. 2017 väntade 3,1 miljoner människor på sin asylansökan. 1,7 miljoner människor lämnade in en asylansökan samma år. 2017 återvände nästan 5 miljoner till sina hem varav majoriteten återvände från internflykt.4

Läs mer om vem som definieras som flykting
Läs mer om internflyktingar
Läs mer om asylsökande i världen

De flesta flyr till utvecklingsländer

Ungefär 85 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i utvecklingsländer. Turkiet var det land som agerade värdland åt flest flyktingar år 2017. Enligt UNHCR befann sig 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet under 2017. Därefter kom Pakistan hack i häl med drygt 1,4 miljoner flyktingar, tätt följt av Uganda med cirka 1,4 miljoner miljoner och Libanon med 998 900 flyktingar.5

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2017

I förhållande till värdlandets befolkning är Libanon det land som var värd till överlägset flest flyktingar – var sjätte person i Libanon är flykting. UNHCR beräknar att Libanon hade 164 flyktingar per 1000 invånare år 2017. Jordanien och Turkiet var nästkommande länder med 71 respektive 43 flyktingar per 1000 invånare. Sverige kom på sjätte plats med 24 flyktingar per 1000 invånare.6

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2017

Två av tre flyktingar kommer från enbart fem länder

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 68 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Var tredje flykting var från Syrien och totalt fanns det 6,3 miljoner syriska flyktingar 2017, vilket är en ökning med 14 procent från föregående år.

UNHCR anger att man, även om man bortser från alla människor som flyr kriget i Syrien, ser en global trend där allt fler tvingas lämna sina hem på grund av både nya och utdragna konflikter i världen. Ett stort antal människor flyr våldet i Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Myanmar, Sydsudan liksom Sudan, Ukraina och Jemen. Hundra dagar från slutet av augusti 2017 hade 655 500 människor tvingats fly från Myanmar till Bangladesh, vilket var den största och snabbaste flyktingströmmen i regionen på tjugo år.7

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2017

Många flyktingar är unga

Medelåldern bland flyktingar är låg och under 2017 var mer än 50 procent av världens flyktingar under 18 år. Bland de nära 1,7 miljoner individuella ansökningarna om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2017 kom 45 500 från ensamkommande eller separerade barn. Denna siffra var lägre än 2016 när 75 000 ansökningar lämnades in men beräknas vara en underskattning på grund av underrapportering. De flesta av dessa barn kommer ifrån Afghanistan och därefter Eritrea följt av den Demokratiska republiken Kongo. Italien var det land där flest ensamkommande eller separerade barn sökte asyl, varav 91 procent av alla barn anlände via Medelhavet.8

Läs mer om ensamkommande barn

Särskilt ansvar för palestinska flyktingar

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska flyktingarna: UNRWA. Under 2016 fanns 5,9 miljoner palestinska flyktingar registrerade hos UNRWA. De palestinska flyktingarna finns utspridda i Libanon (cirka 460 000 individer), Jordanien (cirka 2,2 miljoner), Syrien (cirka 540 000 individer), Västbanken (cirka 809 000 individer) och Gazaremsan (cirka 1,3 miljoner).9