Internflyktingar

Senast ändrad 1 April 2016

2014 fanns det 38,2 miljoner internflyktingar i världen, den högsta siffran någonsin. 7,6 miljoner av dessa flyktingar befann sig i Syrien.

Internflyktingar är liksom flyktingar människor som har flytt på grund av en fruktan för sitt liv och hälsa, men som inte lämnar sitt hemland. De åtnjuter inte samma rättigheter som de flyktingar som definieras under Flyktingkonventionen. År 2014 uppskattade UNHCR att det fanns 38,2 miljoner internflyktingar i världen, vilket är 8,3 miljoner fler än 2013 och den högsta siffran sedan mätningarna började 1989.

Google spreadsheet

UNHCR för statistik över internflyktingar i de 24 länder där de har aktiva insatser. Av dessa fanns 2014 flest människor i Syrien, följt av Colombia, Irak och Demokratiska republiken Kongo. Av de 8,6 miljoner nya internflyktingar som tillkom under 2014 fanns majoriteten i Syrien, Irak, Demokratiska republiken Kongo, Ukraina, Sydsudan och Pakistan. 1,8 miljoner återvände hem under 2014. De flesta som återvände hem under 2014 fanns i Mali (155 000), Centralafrikanska republiken (611 000), Sydsudan (200 000) och Jemen (85 000), vilket hjälpte till att minska det totala antalet internflyktingar.1