Statslösa i världen

Senast ändrad 19 October 2016

Idag finns nästan 3,7 miljoner statslösa i 78 länder runtom i världen. UNHCR som arbetar mot statslöshet på uppdrag av FN:s generalförsamling, uppger att det är svårt att samla in data om statslösa i världen idag.

Vem är statslös?

Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Som konsekvens saknar de ofta tillgång till flera sociala rättigheter.  UNHCR har fått som specialuppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta mot statslöshet. Under 2014 lanserade UNHCR en global handlingsplan för att minska antalet statslösa under en tioårsperiod (2014-2024). 1

Google spreadsheet

Källa: UNHCR Rapport, Global Trends 2015

3,7 miljoner statslösa i 78 länder

De flesta statslösa finns i Myanmar (938 000), Elfenbenskusten (700 000), Thailand (443 862) och Lettland (252 017). 2

Det är svårt att samla in data och beräkna antalet statslösa personer då de ofta lever i otrygga situationer på utkanten av samhället. 2014 lanserade UNHCR den globala projektet “IBelong” med syftet att upphöra statslöshet i världen tills år 2024. Projektet innehåller olika medel för att samla in data och för att identifiera statlösa människor runtom i världen.3

Enligt rapporten har UNHCR försökt förbättra åtkomsten till siffror och har under 2015 lyckats öka tillgängligheten med ett land från 2014. Det har skett en markant ökning av länder som för statistik över statslösa sedan 2004, från 30 länder till 78 länder 2015. Under 2015 lyckades man definiera fler än 49 100 statslösa personers nationalitet i 20 olika länder. 4  

Läs mer om flyktingar i världen

Läs mer om asylsökande i världen

Nästa uppdatering: Statistiken för 2015 förväntas publiceras av UNHCR under januari 2017.