Nyhetsarkivet

Publicerad 15 April 2016

FN: över 60 miljoner människor på flykt

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet aylsökande har ökat med 78 procent jämfört med samma period året innan. UNHCR:s rapport Mid-Year Trends 2015 visar att för första gången sedan 1992 är nu antalet flyktingar i världen fler än 60 miljoner. De allra flesta, […]

Publicerad 20 April 2016

Tio frågor och svar om ID-kontrollerna

Under måndagen den 4 januari infördes identitetskontroller för alla resande med tåg, buss och färja från Danmark. Vi reder ut vad som gäller, vilka som påverkas och hur. Varför införs kontrollerna? Regeringen bedömer att det med dagens flyktingströmmar råder en sådan ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” att det finns lagstöd för ID-kontroller. Syftet är […]

Publicerad 20 April 2016

2015 var migrationens år

Vi summerar 2015 i infografik. Hur många människor är på flykt i världen? Hur många har sökt asyl i Sverige i år? Varifrån kommer de? Hur går det för de ensamkommande barnen? Vilka skäl, förutom skyddsskäl, har människor för att söka sig till Sverige? Vad jobbar de flesta invandrare med? Få svar på dessa frågor och några till […]

Publicerad 20 April 2016

Frågor och svar om etableringsersättningen

Det cirkulerar många myter och halvsanningar om vilka bidrag och annan form av ersättning som nyanlända kan få. Men vad är det egentligen som gäller? Här går vi igenom vad som gäller angående etableringsersättningen. Etableringsersättning ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen är alltså inte en rättighet utan förutsätter en […]

Publicerad 20 April 2016

Lagrådets svar på regeringens förslag om ID-kontroller

Den 4 december bad regeringen om Lagrådets yttrande över ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Regeringens ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”1 Kritiken kan sammanfattas i ett antal punkter: […]

Publicerad 20 April 2016

Migrationsuppgörelsen och regeringens nya lagförslag sammanfattade

Den 23 oktober kom regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fram till en migrationsuppgörelse. Fyra veckor senare, den 24 november föreslog regeringen ytterligare åtgärder och restriktioner för svenskt flyktingmottagande. Regeringens förslag var inte en del av en uppgörelse med de övriga partierna som var med i migrationsuppgörelsen i oktober. Här sammanfattar vi i […]

Publicerad 22 April 2016

Inget bindande avtal om klimatflyktingar under förhandlingarna i Paris

Klimatförhandlingarna i Paris, COP21, ägde rum i slutet av 2015. Syftet var att världens länder skulle enas runt ett nytt klimatavtal. Dock fanns klimatförändringens inverkan på migrationen långt ner på dagordningen, vilket innebar att chanserna att få till ett bindande avtal om klimatets relation till migrationen från början var mycket liten.1 Klimatförändringens effekter på migrationen får […]

Publicerad 20 April 2016

Antalet asylsökande minskade under november månad

Antalet asylsökande minskade under november månad. Hårdare gränskontroller på Balkan och det försämrade vädret på Medelhavet ses som de största orsakerna till att antal asylsökande har minskat i EU och Sverige. För första gången på sju månader skedde en minskning av antalet asylsökande i Sverige. 2 460 personer färre ansökte om asyl under november månad […]

Publicerad 20 April 2016

Migrationsinfo på turné i Sverige

Vi på Migrationsinfo ger oss ut i landet för att delta i intressanta samtal om migration och integration tillsammans med politiker, tjänstemän såväl som skolungdomar och allmänheten. Migrationsinfo-teamet ska med start i nästa vecka ut i landet för att prata migration och integration med kommunpolitiker, tjänstemän, skolungdomar och allmänheten. Turnén sker i samarbete med Studieförbundet […]

Publicerad 20 April 2016

De ensamkommande barnen klarar sig oväntat bra på arbetsmarknaden

Ensamkommande barn klarar sig bättre än väntat på arbetsmarknaden. Jämfört med de barn som flytt till Sverige med föräldrar får de ensamkommande pojkarna oftare jobb. För de ensamkommande flickorna går det dock inte lika bra, enligt en ny svensk studie. Ensamkommande barn klarar sig bättre än väntat på arbetsmarknaden. Det har forskarna Aycan Çelikaksoy och […]