Nyhetsarkivet

Publicerad 7 October 2015

Höstmingel och lansering av Migrationsinfo för alla

Flyktingkrisen är på allas läppar och frågetecknen kring hur EU ska hitta en gemensam väg framåt är många. Samtidigt hörs starka röster för att Sverige och EU måste stå för öppenhet i en tid då många hellre talar om ökade gränskontroller. Hur omsätter vi öppenhet i politik och praktik? Fores, Studieförbundet Vuxenskolan och Migro bjuder […]

Publicerad 23 September 2015

EU-länderna ska fördela flyktingarna mellan sig

En majoritet av EU-ländernas migrations- och inrikesministrar har röstat för att under en två-årsperiod omfördela 120 000 skyddsbehövande flyktingar som befinner sig i Grekland (50 400), Italien (15 600) och Ungern (54 000) just nu. Alla medlemsländerna är dock inte ense och den senaste tidens händelser och debatt om EU:s flyktingpolitik har blottlagt en djup […]

Publicerad 23 September 2015

Fler asylsökande i EU än någonsin

Fler människor än någonsin söker asyl i EU. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU bara under det andra kvartalet 2015. Sverige har dock tappat i popularitet som asylland under den här perioden. Under andra kvartalet 2015 (april-juni) sökte fler människor än någonsin asyl i EU. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU […]

Publicerad 20 April 2016

Minskad arbetslöshet bland unga och utlandsfödda

Under första kvartalet 2015 ökade sysselsättningsgraden i riket till 65,5%. Ökningen skedde främst tack vare att utrikes föddas sysselsättning ökade. Under första kvartalet år 2015 ökade sysselsättningsgraden i riket till 65,5%. Ökningen utgjordes främst av att utrikes föddas sysselsättning ökade. Antalet sysselsatta mellan 15-74 år uppgick till över 4,7 miljoner människor, en ökning med 80 000 sysselsatta jämfört […]

Publicerad 20 April 2016

Andelen utrikesfödda förtroendevalda i riksdagen har ökat

Efter valet 2014 var 8,3 % av de förtroendevalda i riksdagen utrikes födda, en liten ökning jämfört med valet 2010 då andelen var 8 %. Bland riksdagsledamöterna är 9,6 % av männen och 6,6 % av kvinnorna utrikes födda. Andelen utrikes födda förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting har med åren ökat långsamt jämfört med […]

Publicerad 20 May 2015

Remitteringar – nya siffror från Världsbanken

Utländska remitteringar stod år 2014 för 436 miljarder USD, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med året innan. För 2015 förutspås en ökning på endast 0,9 procent, en tredjedel av ökningen de tidigare tre åren. Utländska remitteringar stod år 2014 för 436 miljarder USD, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med […]

Publicerad 24 April 2015

Ändringar i medborgarskapslagen 2015

Det svenska medborgarskapet är ett juridiskt förhållande mellan stat och individ som innebär både rättigheter och skyldigheter. Förra året fick över 43 000 personer svenskt medborgarskap, cirka 19 000 män och 23 000 kvinnor *Med statslös menas en person som inte innehar medborgarskap i något land. Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. […]

Publicerad 8 April 2015

Behovet av boendeplatser för asylsökande ökar

Under 2014 sökte drygt 80 000 personer asyl i Sverige och enligt Migrationsverkets första prognos för 2015 kommer antalet asylsökande att stiga till omkring 90 000 personer under året. Sedan 2010 har antalet asylsökande i Sverige mer än fördubblats, enligt prognosen från Migrationsverket är huvudscenariot för 2015 omkring 90 000 asylsökande. Ett av Migrationsverkets uppdrag […]

Publicerad 31 March 2015

Färre uppehållstillstånd 2014

Ungefär 110 000 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige under 2014. Drygt 38% av dessa fick uppehållstillstånd som anhöriga, ungefär en tredjedel fick det av asylskäl, och cirka 14% av arbetsmarknadsskäl. Förra året beviljades över 110 000 personer uppehållstillstånd i Sverige, nästan 6 000 färre än 2013. Statistiken inkluderar samtliga kategorier av uppehållstillstånd och uppehållsrätter, bland […]

Publicerad 19 March 2015

Fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige

Under januari och februari i år har fler än 1000 asylansökningar från ensamkommande barn inkommit till Migrationsverket, nästan dubbelt så många som under samma period 2014. Totalt ansökte 7 049 ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige under 2014, en ökning med drygt 80% jämfört med 2013. Av dessa beviljades drygt 3 200 barn […]