Nyhetsarkivet

Publicerad 1 June 2012

Förbättrad utbildning för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har startat ett projekt för att förbättra skolgången för ensamkommande flyktingbarn. Samarbetet syftar till att skapa fler rutiner i arbetet med de ensamkommandes utbildning och en ökad struktur för att förbättra skolsituationen för ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunerna. Antal ensamkommande barn för helåret 2011. Sunne kommun i norra […]

Publicerad 25 May 2012

Befolkningsprognos för Sverige 2012-2060

De senaste åren har invandringen varit den faktor som bidragit mest till befolkningsökningen och denna utveckling tros fortsätta den närmaste tiden. Vid 2020-talet antas befolkningsökningen till största del drivas av stora födelseöverskott. Under 2011 passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner människor och enligt en ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån är vi 10 miljoner invånare i slutet […]

Publicerad 18 May 2012

Antalet utländska studenter har minskat

Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till 2500, mellan år 2010 och 2011. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för personer som är medborgare i länder utanför EU/EES. Tidigare har studier varit avgiftsfria för internationella studenter. Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till […]

Publicerad 27 April 2012

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Migrationsminister Tobias Billström föreslår att kommuner ska tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2011 sökte 2657 barn, som kommit till Sverige utan sina föräldrar, asyl. Sverige tar emot flest asylsökande ensamkommande barn i Europa. Migrationsminister Tobias Billström föreslår att svenska kommuner ska kunna tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn genom ny lagstiftning. 235 kommuner har idag […]

Publicerad 19 April 2012

Kvotflyktingar förbereder inför flytt

Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, som genomförs i de länder där flyktingarna vistas. Bland annat ges information om vad som händer när personerna kommer till de olika kommunerna och hur etableringsprocessen fungerar. Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, […]

Publicerad 18 April 2012

Asylsökande

Hur många som söker asyl i Sverige och varifrån de kommer beror mycket på var i världen det är konflikter och oroligheter. Det vanligaste ursprungslandet för asylsökande 2011 var Afghanistan, vilket också var den största enskilda grupp som beviljades asyl. Antalet asylsökande 2011 var 29 648 personer, vilket är en minskning med 2171 personer jämfört […]

Publicerad 10 April 2012

Arbetstillstånden ökar 2012

Under helåret 2011 beviljade Migrationsverket 14 722 arbetstillstånd för utländska medborgare. I summan inkluderas ansökningar från personer i utlandet, personer som fått avslag på sin asylansökan, som studerar i Sverige eller vistas i landet med visum. Den 15 december 2008 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från […]

Publicerad 27 March 2012

Föräldrapenning kan försvåra inträde på arbetsmarknaden

I ett delbetänkande AKKA-utredningen (SOU 2012:9) konstateras att utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Det […]

Publicerad 17 March 2012

Debattävlingen “Ditt svar”

Är du mellan 18 och 25 år och har idéer på hur svensk integration kan förbättras? Formulera dina idéer i en debattartikel och använd dig av Migrationsinfo.se som hjälpmedel. Du har chansen att få presentera din vision för integrationsminister Erik Ullenhag. Tankesmedjan FORES och debattsajten Sverigesresurser.se lanserar nu ”Ditt svar”, en tävling där unga människor […]

Publicerad 9 March 2012

200 kvotflyktingar till Sverige

En delegation från Migrationsverket har nyligen kommit hem från ett flyktingläger i södra Tunisien och tagit beslutet att 200 kvotflyktingar från detta läger ska få komma till Sverige. Under året 2012 kommer Sverige att ta emot 1900 kvotflyktingar. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR sedan 1950-talet när det gäller att ta emot kvotflyktingar. Ungefär 25 […]