Hem > Om Migrationsinfo

Om Migrationsinfo

Migrationsinfo.se är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Under 2013-2014 delfinansierade Studieförbundet Vuxenskolan sidan.

Syftet med webbplatsen är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta, statistik och information om migration, med fokus på Sverige. Förhoppningen är att sidan kan bidra till en ökad kunskapsnivå i debatten och även användas som ett verktyg för den som vill lära sig mer. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och ibland paralleller med internationell statistik.

Den forskning och statistik sidan bygger på är av allsidig karaktär och speglar således både de positiva effekterna av invandring och de utmaningar som kvarstår för att utnyttja invandringens fulla potential.

Innehållet på sidan författas av den gröna och liberala tankesmedjan Fores medarbetare som har ett brett forskarnätverk knutet till sig. På så vis hålls sidan uppdaterad med forskning, vilket kontinuerligt kommer att fyllas på och vid behov bytas ut. Metoden för urvalet av statistik som presenteras utgår dels ifrån att skapa en bredd för att undvika att en ståndpunkt ges företräde (om det finns motstridig forskning av likvärdig kvalitet), dels att tillhandahålla så pass ny forskning som möjligt.

En del av texterna är skrivna av externa forskare, där ibland Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet och Jerzy Sarnecki, kriminolog vid Stockholms universitet. Forskarnas namn står vid respektive text. Författarna står för innehållet i texten och har arbetat under full akademisk frihet. Författaren är inte ansvarig för det övriga innehållet på migrationsinfo.se.

Genomgående använder sidan begreppen utrikes född, utlandsfödd, invandrad och invandrare som synonymer för en person som bor i Sverige men är född i ett annat land. Om inget annat anges är det alltså enbart den som själv har invandrat som redovisas i statistiken.

Knappar

Lägg en migrationsinfo-knapp på din blogg eller webbsida.

Kontakt

Hittar du ett faktafel? Har du tips om forskning eller statistik som borde finnas med? Vill du ha tillgång till den ursprunglig datan som används i något av diagrammen?:

Kontakta oss på kontakt@migrationsinfo.se

Informationsansvarig är Linda Jacobsson, projektledare, migrationsinfo.se, Fores, e-post: linda.jacobsson@fores.se

Ansvarig utgivare är: Anna Rehnvall, programchef för Fores migrations- och integrationsprogram Fores, e-post: anna.rehnvall@fores.se.

Läs om och se på filmen från lanseringen av migrationsinfo.se

Senast ändrat 2015-08-21
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Om Migrationsinfo

Migrationsinfo.se är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Under 2013-2014 delfinansierade Studieförbundet Vuxenskolan sidan.

Syftet med webbplatsen är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta, statistik och information om migration, med fokus på Sverige. Förhoppningen är att sidan kan bidra till en ökad kunskapsnivå i debatten och även användas som ett verktyg för den som vill lära sig mer. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och ibland paralleller med internationell statistik.

Den forskning och statistik sidan bygger på är av allsidig karaktär och speglar således både de positiva effekterna av invandring och de utmaningar som kvarstår för att utnyttja invandringens fulla potential.

Innehållet på sidan författas av den gröna och liberala tankesmedjan Fores medarbetare som har ett brett forskarnätverk knutet till sig. På så vis hålls sidan uppdaterad med forskning, vilket kontinuerligt kommer att fyllas på och vid behov bytas ut. Metoden för urvalet av statistik som presenteras utgår dels ifrån att skapa en bredd för att undvika att en ståndpunkt ges företräde (om det finns motstridig forskning av likvärdig kvalitet), dels att tillhandahålla så pass ny forskning som möjligt.

En del av texterna är skrivna av externa forskare, där ibland Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet och Jerzy Sarnecki, kriminolog vid Stockholms universitet. Forskarnas namn står vid respektive text. Författarna står för innehållet i texten och har arbetat under full akademisk frihet. Författaren är inte ansvarig för det övriga innehållet på migrationsinfo.se.

Genomgående använder sidan begreppen utrikes född, utlandsfödd, invandrad och invandrare som synonymer för en person som bor i Sverige men är född i ett annat land. Om inget annat anges är det alltså enbart den som själv har invandrat som redovisas i statistiken.

Knappar

Lägg en migrationsinfo-knapp på din blogg eller webbsida.

Kontakt

Hittar du ett faktafel? Har du tips om forskning eller statistik som borde finnas med? Vill du ha tillgång till den ursprunglig datan som används i något av diagrammen?:

Kontakta oss på kontakt@migrationsinfo.se

Informationsansvarig är Linda Jacobsson, projektledare, migrationsinfo.se, Fores, e-post: linda.jacobsson@fores.se

Ansvarig utgivare är: Anna Rehnvall, programchef för Fores migrations- och integrationsprogram Fores, e-post: anna.rehnvall@fores.se.

Läs om och se på filmen från lanseringen av migrationsinfo.se

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt