Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har 96 311 invånare, av dem är 19 024 personer utrikes födda. (Statistik från 2010)

Referenser:

Statistik från SCB om utrikes födda efter kommun, ålder i tioårsklasser och kön (2011)

Statistik från SCB med inriktning mot arbetsmarknaden, fördelning efter kommun och födelseregion (2011)

Statistik från SCB om utrikes födda 25-64 år fördelade efter utbildningsnivå, kommun och kön (2011)

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har 96 311 invånare, av dem är 19 024 personer utrikes födda. (Statistik från 2010)

Referenser:

Statistik från SCB om utrikes födda efter kommun, ålder i tioårsklasser och kön (2011)

Statistik från SCB med inriktning mot arbetsmarknaden, fördelning efter kommun och födelseregion (2011)

Statistik från SCB om utrikes födda 25-64 år fördelade efter utbildningsnivå, kommun och kön (2011)

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt