Hem > Regional statistik > Skåne län

Skåne län

År 2010 bodde det cirka 214 500 invandrare i Skåne. De utgjorde 17,43% av den totala befolkningen. Länet var, efter Stockholm, den mest invandrartäta regionen i Sverige.

Andelen förvärvsarbetande bland invandrade från de nordiska länderna hade, år 2008, minskat markant i länet sedan början av 00-talet. Skåne var det enda län i Sverige där utlandsfödda från Norden hade en lägre grad förvärvsarbetande (41,1%) än båda invandrargrupperna från och utanför EU/EFTA.

Statistiska Centralbyrån förklarade utvecklingen med att det absoluta antalet förvärvsarbetare från Danmark i Sverige varit relativt konstant, men att inflyttningen från danskfödda hade ökat kraftigt de senaste åren och många av dem var förvärvarbetspendlare eller bedrev studier vid främst Lunds Universitet, Malmö Högskola och Köpenhamns Universitet.

Utvecklingen för den nordiska invandrargruppen ser liknande ut för Värmlands län, som gränsar mot Norge.

35,4 % av Skåneregionens invandrare har en akademisk eller annan eftergymnasial utbildning.

Kommentar: Siffrorna mellan 2009 och 2010 har endast ändrats marginellt

Referenser:

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Skåne län

År 2010 bodde det cirka 214 500 invandrare i Skåne. De utgjorde 17,43% av den totala befolkningen. Länet var, efter Stockholm, den mest invandrartäta regionen i Sverige.

Andelen förvärvsarbetande bland invandrade från de nordiska länderna hade, år 2008, minskat markant i länet sedan början av 00-talet. Skåne var det enda län i Sverige där utlandsfödda från Norden hade en lägre grad förvärvsarbetande (41,1%) än båda invandrargrupperna från och utanför EU/EFTA.

Statistiska Centralbyrån förklarade utvecklingen med att det absoluta antalet förvärvsarbetare från Danmark i Sverige varit relativt konstant, men att inflyttningen från danskfödda hade ökat kraftigt de senaste åren och många av dem var förvärvarbetspendlare eller bedrev studier vid främst Lunds Universitet, Malmö Högskola och Köpenhamns Universitet.

Utvecklingen för den nordiska invandrargruppen ser liknande ut för Värmlands län, som gränsar mot Norge.

35,4 % av Skåneregionens invandrare har en akademisk eller annan eftergymnasial utbildning.

Kommentar: Siffrorna mellan 2009 och 2010 har endast ändrats marginellt

Referenser:

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt