Hem > Välfärd > Boende

Boende

Störst andel utrikes födda finns storstadsregionerna. Denna koncentration ökar med antal år den invandrade bott i Sverige, framförallt bland de som fått asyl.

Utrikes födda bor i hög utsträckning i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dem som invandrade år 2011 bosatte sig tre av tio, eller 29%, i de tre storstadskommunerna - varav i Stockholm 14 844 personer, motsvarande 15% av den totala invandringen under året. I Göteborg bosatte sig 7 300 och i Malmö 6 306 av de invandrade 2011. Den övervägande största gruppen som invandrade till Stockholm och Göteborg var återinvandrande svenska medborgare, medan den största gruppen invadrande till Malmö var Danskar. Andelen invandrade i förhållande till folk­mängden var i Malmö ungefär 20% högre än till Stockholm och nästan 50% högre till Malmö än till Göte­borg.

Full storlek

Andelen invandrare i storstadsregionerna har ökat de senaste decenniet och år 2007 bodde nära 60% av alla födda utomlands i någon av dessa regioner, jämfört med 37% av hela rikets befolkning.

Var den utlandsfödde bosätter sig vid ankomsten till Sverige har framför allt visat sig bero på grunden för bosättningen. Till exempel hade 80% av de som invandrade mellan 1997 och 2002 och som hade studier som grund för bosättning sin första bostad i någon av storstadsregionerna, medan samma siffra för de som kommit på grund av asylskäl var knappt 50%. När vi tittar på boendet efter de första fem åren (1997-2002) i landet har storstadskoncentrationen ökat. Den största förändringen är bland de som fått asyl, vilka har en ökning av boende i storstadsregioner med 5,8 procentenheter.

Referenser:

Senast ändrat 2013-05-11
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Boende

Störst andel utrikes födda finns storstadsregionerna. Denna koncentration ökar med antal år den invandrade bott i Sverige, framförallt bland de som fått asyl.

Utrikes födda bor i hög utsträckning i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dem som invandrade år 2011 bosatte sig tre av tio, eller 29%, i de tre storstadskommunerna - varav i Stockholm 14 844 personer, motsvarande 15% av den totala invandringen under året. I Göteborg bosatte sig 7 300 och i Malmö 6 306 av de invandrade 2011. Den övervägande största gruppen som invandrade till Stockholm och Göteborg var återinvandrande svenska medborgare, medan den största gruppen invadrande till Malmö var Danskar. Andelen invandrade i förhållande till folk­mängden var i Malmö ungefär 20% högre än till Stockholm och nästan 50% högre till Malmö än till Göte­borg.

Full storlek

Andelen invandrare i storstadsregionerna har ökat de senaste decenniet och år 2007 bodde nära 60% av alla födda utomlands i någon av dessa regioner, jämfört med 37% av hela rikets befolkning.

Var den utlandsfödde bosätter sig vid ankomsten till Sverige har framför allt visat sig bero på grunden för bosättningen. Till exempel hade 80% av de som invandrade mellan 1997 och 2002 och som hade studier som grund för bosättning sin första bostad i någon av storstadsregionerna, medan samma siffra för de som kommit på grund av asylskäl var knappt 50%. När vi tittar på boendet efter de första fem åren (1997-2002) i landet har storstadskoncentrationen ökat. Den största förändringen är bland de som fått asyl, vilka har en ökning av boende i storstadsregioner med 5,8 procentenheter.

Referenser:

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt