Disponibel inkomst

Senast ändrad 29 April 2016

Utrikesfödda har i genomsnitt lägre disponibel inkomst än inrikesfödda. Lägst disponibel inkomst har de födda utanför västvärlden, men denna grupp har också störst ökning efter tid i landet.

Utrikesfödda personer har i genomsnitt lägre inkomst än inrikes födda personer och oftare en lägre disponibel inkomst, det vill säga de har mindre pengar att röra sig med varje månad. Medan den genomsnittliga disponibla inkomsten år 2013 för inrikesfödda över 20 år var 231 400  kronor och 174 400 kronor för den utrikesfödda. Genomsnittet för befolkningen i sin helhet var 222 900 kronor. 1

Google spreadsheet

Stora skillnader bland utrikesfödda

Det är stora skillnader i disponibel inkomst bland de utrikesfödda, dels beroende på vilket land personen kommer ifrån och dels beroende på hur länge personen har vistats i Sverige. Till exempel var den disponibla inkomsten år 2013 för en person född i ett nordiskt land och som vistats i Sverige i 11-20 år 199 400 kronor. För en person född i ett land utanför Europa och som vistats i Sverige 1-10 år var den genomsnittliga disponibla inkomsten samma år 163 900 kronor.2

Google spreadsheet