Hem > Välfärd > Kriminalitet > Terrorism

Terrorism

Den kartläggning av terrorism som gjorts av EU visar att allra flest terroristattacker utförs av separatistgrupper. Totalt har antalet attacker minskat.

EU:s gemensamma polismyndighet Europol har samlat statistik om terrorism i EU och på Nord-Irland sedan 2007. Antalet terroristattacker minskade både 2008 och 2009. 2009 rapporterades 294 misslyckade, undanröjda och lyckade terroristattacker i EU, samt 124 på Nord-Irland.

Full storlek

Flest attacker utfördes av separatistgrupper i Frankrike och Spanien. En av attackerna genomfördes av en islamistisk grupp, vilken riktades mot ett militärt mål i Italien.

587 personer arresterades misstänkta för terroristrelaterade brott. Flest av dessa, 413 personer, hade anknytning till separatistgrupper.

Europol använder sig av följande definition av terrorism*: Överlagda gärningar som, givet deras art eller kontext, allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation när de utförs med syfte att:

Det pågår dock en debatt om hur begreppet terrorism ska definieras. De flesta för fram att det handlar om illegitimt våld för att uppnå politiska mål. Kritiken mot dessa definitioner är att begreppet blir normativt eftersom vad som är terrorism blir beroende av vad man anser är illegitimt våld. Ett sätt att definiera detta är att våldet är illegitimt om det riktas mot en stat som har ett politiskt system som de flesta som bor där stödjer. På så sätt skulle man då kunna skilja terrorism från uppror mot en diktatur eller olika frihetsrörelser.

En ytterliggare diskussion rör om det enbart är icke-statliga aktörer som kan utföra terroristhandlingar, eller om även stater kan använda sig av terror.

Detta är USA:s definition av terrorism och detta Storbritanniens.

*Detta är migrationsinfo:s översättning från engelska. För ursprunglig definition se Europol (2010) s. 9-10 och 47.

Källor:

Europol (2010), ‘EU Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT 2010’ (Diagram s. 12) (pdf)

Lutz, M. J. och Lutz, J.B. (2008), Global Terrorism 2nd edition, Routledge: New York

Jones, D. M. (2010), ‘What’s wrong with terrorism studies?’, Australian Journal of International Affairs 64 (4)

Senast ändrat 2014-05-20
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Terrorism

Den kartläggning av terrorism som gjorts av EU visar att allra flest terroristattacker utförs av separatistgrupper. Totalt har antalet attacker minskat.

EU:s gemensamma polismyndighet Europol har samlat statistik om terrorism i EU och på Nord-Irland sedan 2007. Antalet terroristattacker minskade både 2008 och 2009. 2009 rapporterades 294 misslyckade, undanröjda och lyckade terroristattacker i EU, samt 124 på Nord-Irland.

Full storlek

Flest attacker utfördes av separatistgrupper i Frankrike och Spanien. En av attackerna genomfördes av en islamistisk grupp, vilken riktades mot ett militärt mål i Italien.

587 personer arresterades misstänkta för terroristrelaterade brott. Flest av dessa, 413 personer, hade anknytning till separatistgrupper.

Europol använder sig av följande definition av terrorism*: Överlagda gärningar som, givet deras art eller kontext, allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation när de utförs med syfte att:

  • allvarligt skrämma en befolkning, eller;
  • ovederbörligen framtvinga en regering eller internationell organisation att utföra eller avstå från att utföra en handling, eller;
  • allvarligt destabilisera eller förstöra ett lands eller en internationell organisations fundamentala politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Det pågår dock en debatt om hur begreppet terrorism ska definieras. De flesta för fram att det handlar om illegitimt våld för att uppnå politiska mål. Kritiken mot dessa definitioner är att begreppet blir normativt eftersom vad som är terrorism blir beroende av vad man anser är illegitimt våld. Ett sätt att definiera detta är att våldet är illegitimt om det riktas mot en stat som har ett politiskt system som de flesta som bor där stödjer. På så sätt skulle man då kunna skilja terrorism från uppror mot en diktatur eller olika frihetsrörelser.

En ytterliggare diskussion rör om det enbart är icke-statliga aktörer som kan utföra terroristhandlingar, eller om även stater kan använda sig av terror.

Detta är USA:s definition av terrorism och detta Storbritanniens.

*Detta är migrationsinfo:s översättning från engelska. För ursprunglig definition se Europol (2010) s. 9-10 och 47.

Källor:

Europol (2010), ‘EU Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT 2010’ (Diagram s. 12) (pdf)

Lutz, M. J. och Lutz, J.B. (2008), Global Terrorism 2nd edition, Routledge: New York

Jones, D. M. (2010), ‘What’s wrong with terrorism studies?’, Australian Journal of International Affairs 64 (4)

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt