Våra skribenter

Adam Reuben

Adam Reuben

Gästskribent

Adam Reuben arbetar på Migrationsverket och har en masterexamen i internationell rätt, LLM, från University of the West of England. Han inriktar sig främst på asylrätt, mänskliga rättigheter och miljörätt.

Se alla Adams inlägg
Andreas Bergström

Andreas Bergström

Skribent

Vice VD på Fores sedan 2012 och chef för programmet för ekonomiska reformer och entreprenörskap. Andreas arbetar också med angränsande frågor på Fores migrationsprogram och som skribent för migrationsinfo.se

Se alla Andreass inlägg
Anna Rehnvall

Anna Rehnvall

Skribent

Anna är före detta programchef för Fores migrations- och integrationsprogram och tidigare ansvarig utgivare för migrationsinfo.se. Hon är också auktoriserad tolk och har en bakgrund inom Freds– och konfliktvetenskap. Idag arbetar Anna som sakkunnig på Röda Korset

Se alla Annas inlägg
Clara Sandelind

Clara Sandelind

Gästskribent

Clara Sandelind är doktor i statsvetenskap vid University of Huddersfield. Hennes forskning handlar om frågor som rör migration, nationalism och självbestämmande.

Se alla Claras inlägg
Daniella Wikerman

Daniella Wikerman

Gästskribent

Daniella praktiserade på Fores våren 2015. Under 2016 var hon huvudansvarig för den regionala statistiken på migrationsinfo.se. Daniella har en bakgrund inom samhällsvetenskap och internationella relationer.

Ebba Lycke

Ebba Lycke

Skribent

Ebba är praktikant på Fores migrations- och integrationsprogram våren 2016. Under sommaren arbetade hon som skribent på migrationsinfo.se. Hon har studerat Politices kandidatprogrammet vid Lunds Universitet.

Se alla Ebbas inlägg
Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki

Gästskribent

Jerzy Sarnecki är professor i Kriminologi vid Stockholms Universitet där han har specialiserat sig på bland annat ungdomsbrottslighet.

Se alla Jerzys inlägg
Joakim Ruist

Joakim Ruist

Gästskribent

Joakim är postdoktor i Internationell migration vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på ekonomiska effekter av och attityder till invandring.

Se alla Joakims inlägg
Linda Jacobsson

Linda Jacobsson

Innehållsansvarig (föräldraledig)

Linda Jacobsson är projektledare, redaktör och innehållsansvarig för migrationsinfo.se. Hennes bakgrund är i forskningsvärlden och inom journalistiken.

Se alla Lindas inlägg
Louise Dane

Louise Dane

Gästskribent

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) på Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om hur principen om barnets bästa tillämpas inom migrationsrätten.

Se alla Louises inlägg
Oskar Adenfelt

Oskar Adenfelt

Skribent

Oskar praktiserade på Fores hösten 2015. Han studerar masterprogrammet i demografi vid Stockholms universitet där han också arbetar som forskningsassistent vid SUDA. Under sommaren 2016 arbetade han som skribent för migrationsinfo.se.

Se alla Oskars inlägg
Robert Englund

Robert Englund

Innehållsansvarig (vikarie)

Robert är vikarierande projektledare, redaktör och innehållsansvarig för migrationsinfo.se. Han är utbildad inom statsvetenskap och persisk lingvistik och har tidigare arbetat med migrationsfrågor på bl.a Svenska Afghanistankommittén.

Se alla Roberts inlägg
Sabina Hedbäck

Sabina Hedbäck

Skribent

Sabina är praktikant på Migration- och integrationsprogrammet våren 2017. Sabina studerar för tillfället masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet där hon även tog sin politices kandidat. Hon har tidigare arbetat på bland annat Migrationsverket.

Se alla Sabinas inlägg
Sofia Rönnow Pessah

Sofia Rönnow Pessah

Skribent

Sofia Rönnow Pessah är biträdande jurist på Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hon är särskilt inriktad på mänskliga rättigheter och arbetar framförallt som offentligt biträde för asylsökanden samt med ärenden som rör Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Se alla Sofias inlägg