Våra skribenter

Adam Reuben

Adam Reuben

Gästskribent

Adam Reuben arbetar på Migrationsverket och har en masterexamen i internationell rätt, LLM, från University of the West of England. Han inriktar sig främst på asylrätt, mänskliga rättigheter och miljörätt.

Se alla Adams inlägg
Alice Hertzberg

Alice Hertzberg

Skribent

Alice studerar mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och har läst statsvetenskap vid University of California, Los Angeles. Alice fokuserar sina studier på migration, integration och internationella relationer. På Fores har hon främst arbetat med Uppdrag: Integration på Fores migration- och integrationsprogram.

Se alla Alices inlägg
Andreas Bergström

Andreas Bergström

Skribent

Vice VD på Fores sedan 2012 och chef för programmet för ekonomiska reformer och entreprenörskap. Andreas arbetar också med angränsande frågor på Fores migrationsprogram och som skribent för migrationsinfo.se

Se alla Andreass inlägg
Anna Rehnvall

Anna Rehnvall

Skribent

Anna är före detta programchef för Fores migrations- och integrationsprogram och tidigare ansvarig utgivare för migrationsinfo.se. Hon är också auktoriserad tolk och har en bakgrund inom Freds– och konfliktvetenskap. Idag arbetar Anna som sakkunnig på Röda Korset

Se alla Annas inlägg
Clara Sandelind

Clara Sandelind

Gästskribent

Clara Sandelind är doktor i statsvetenskap vid University of Huddersfield. Hennes forskning handlar om frågor som rör migration, nationalism och självbestämmande.

Se alla Claras inlägg
Daniella Wikerman

Daniella Wikerman

Gästskribent

Daniella praktiserade på Fores våren 2015. Under 2016 var hon huvudansvarig för den regionala statistiken på migrationsinfo.se. Daniella har en bakgrund inom samhällsvetenskap och internationella relationer.

David Hellman

David Hellman

Skribent

David läser sedan tre år tillbaka Politices Kandidatprogrammet på Uppsala universitet, med inriktning på statsvetenskap. Under 2016 studerade han statsvetenskap i Paris på Sciences Po. David har ett intresse för både migrations- och integrationsfrågor och skrev bland annat sin C-uppsats förra våren med fokus på hur integration främjas genom utbildning.

Se alla Davids inlägg
Ebba Lycke

Ebba Lycke

Skribent

Ebba är praktikant på Fores migrations- och integrationsprogram våren 2016. Under sommaren arbetade hon som skribent på migrationsinfo.se. Hon har studerat Politices kandidatprogrammet vid Lunds Universitet.

Se alla Ebbas inlägg
Filippa Almlund

Filippa Almlund

Filippa Almlund arbetar för Svenska Afghanistankommittén och har tidigare arbetat med civilsamhällesfrågor i Kirgizistan samt kortare uppdrag i Ukraina, Grekland och Albanien. Hon har varit engagerad i flyktingfrågor under flera år. Under hösten 2017 är hon i Serbien.

Se alla Filippas inlägg
Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki

Gästskribent

Jerzy Sarnecki är professor i Kriminologi vid Stockholms Universitet där han har specialiserat sig på bland annat ungdomsbrottslighet.

Se alla Jerzys inlägg
Joakim Ruist

Joakim Ruist

Gästskribent

Joakim är postdoktor i Internationell migration vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på ekonomiska effekter av och attityder till invandring.

Se alla Joakims inlägg
Louise Dane

Louise Dane

Gästskribent

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) på Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om hur principen om barnets bästa tillämpas inom migrationsrätten.

Se alla Louises inlägg
Oskar Adenfelt

Oskar Adenfelt

Skribent

Oskar är projektledare på Fores migrations- och integrationsprogram och är bland annat ansvarig för boken Migrationsinfo för alla, som redaktör och skribent. Oskar har studerat masterprogrammet i demografi vid Stockholm universitet där han också arbetat som forskningsassistent vid SUDA.

Se alla Oskars inlägg
Robert Englund

Robert Englund

Redaktör, projektledare

Robert är vikarierande projektledare, redaktör och innehållsansvarig för migrationsinfo.se. Han är också vikarierande kommunikationsansvarig för tankesmedjan Foes. Robert är utbildad inom statsvetenskap och persisk lingvistik vid Uppsala universitet och Tehran University. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med migrationsfrågor och har arbetat speciellt med ensamkommande barn från Iran och Afghanistan.

Se alla Roberts inlägg
Sabina Hedbäck

Sabina Hedbäck

Skribent

Sabina är praktikant på Migration- och integrationsprogrammet våren 2017. Sabina studerar för tillfället masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet där hon även tog sin politices kandidat. Hon har tidigare arbetat på bland annat Migrationsverket.

Se alla Sabinas inlägg
Sofia Rönnow Pessah

Sofia Rönnow Pessah

Skribent

Sofia Rönnow Pessah är biträdande jurist på Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hon är särskilt inriktad på mänskliga rättigheter och arbetar framförallt som offentligt biträde för asylsökanden samt med ärenden som rör Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Se alla Sofias inlägg
Sonia Ericstam

Sonia Ericstam

Sonia är jurist med masterexamen i International Human Rights Law från Raoul Wallenberginstitutet. Hon har även läst statsvetenskap och filosofi vid University of California. Idag arbetar Sonia som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt.

Se alla Sonias inlägg