Vilket Afghanistan skickas flyktingar tillbaka till?

Senast ändrad 8 October 2016

Afghanistan, ett av Asiens fattigaste länder, har befunnit sig i ett krigstillstånd sedan Sovjetunionen invaderade landet under kalla kriget. Sedan två år har internationella styrkor undan för undan lämnat över det militära och polisiära ansvaret till den afghanska staten. Idag accelererar våldet, i alla landets provinser förutom fem pågår just nu väpnade konflikter.

Kriget

Efter Al-Qaidas terrorangrepp mot USA 2001 krävde USA att Talibanerna skulle utlämna Usama bin Laden. När Talibanerna vägrade inleddes opearation Enduring Freedom (OEF), och en USA-ledd koalition intervenerade i det afghanska inbördeskriget med syftet att besegra Talibanregimen. Under de följande åren etablerades även International Security Assistance Force (ISAF) med uppgift att skydda och stödja den nya administrationen, först i Kabul och med åren även i resten av Afghanistan. Sverige hade under flera år ett omfattande militärt engagemang i ISAF.1

2014 började de internationella trupperna att dra sig tillbaka efter att man successivt överlämnat säkerhetsansvaret till Afghanska säkerhetsstyrkor. Sedan dess har Talibanerna lett en offensiv mot de statliga styrkorna runt om i landet. Idag har Talibanerna åter igen kontroll över stora delar av landet, ungefär en tredjedel. Samtidigt tampas statlig militär fortfarande med stora interna problem som deserterande soldater, korruption, brist på vapen, brist på soldater och låg stridsvana. 2

År 2015 blev våldsammare än åren innan. Under årets sex första månader rapporterades att nära 1 600 civila mist livet och över 3 300 civila skadats på grund av stridigheterna, enligt Amnesty International. Därtill tvingades ytterligare 20 000 att lämna sina hem som internflyktingar. 3 Idag lever ungefär 1 miljon afghaner som internflyktingar i landet. 4

Ett land i fattigdom

De senaste 35 åren av krig har gjort Afghanistan till ett land med utbredd fattigdom. Landet är idag världens 169:e fattigaste land av 187 och var tredje afghan lever på mindre än 100 USD i månaden. Omkring en tredjedel av befolkningen lever i så svår fattigdom att de har svårt att förse sig med det allra nödvändigaste, som t ex mat.

Ungefär 75 procent av befolkningen bor på landsbygden och runt en tredjedel av befolkningen lever huvudsakligen på jordbruk. Av de som arbetar med jordbruk odlar hälften mat för självhushåll. Över 40 procent av befolkningen har inget arbete eller är undersysselsatt och varje år kommer ca. 400 000 nya människor ut på arbetsmarknaden. 5

Ensamkommande barn

Majoriteten av de barn som flyr från Afghanistan är pojkar i övre tonåren som söker sig bort från Afghanistan på grund den osäkra situationen i landet. Oftast är det den yngsta sonen i en familj som flyr. En kombination av olika faktorer bidrar till att ensamkommande barn flyr från Afghanistan: 6

  • Konflikter och farliga förhållanden – Däribland våld, attacker från olika väpnade grupper (bl. a. Talibaner) och sexuellt utnyttjande av tonårspojkar (Bachabazi)
  • Fattigdom och strävan efter ett bättre liv – Ser möjligheter till ekonomisk stabilitet och chans till utbildning i Europa
  • Ökad kännedom om asylregler – Vetskapen om att barn under 18 år har lättare att få uppehållstillstånd i Europa och Australien
  • Remitteringar – Påtryckningar och ekonomiskt stöd från familj och släktingar att fly till ett industrialiserat land för att sedan skicka tillbaka pengar och hjälpa till att försörja familjen 7

Under 2015 kom det nära 45 300 ensamkommande barn från Afghanistan till EU. 8 Av dem kom 23 480 till Sverige. De allra flesta var mellan åldrarna 15-17 när de anlände i Sverige. 9

Läs mer om ensamkommande barn

Återsändande

Mellan 4:e och 6:e oktober i år förhandlade EU om ett avtal med Afghanistan gällande återsändande av afghanska flyktingar. Det kommer, enligt utkastet till överenskommelsen, innebära att EU-länderna kan skicka tillbaka afghanska medborgare mot deras vilja. Detta avtal kan även komma att involvera ensamkommande barn, förutsatt att deras föräldrar har lokaliserats i Afghanistan eller att en annan vårdnadstagare tex. ett barnhem finns på plats i Afghanistan. 10

Under december 2015 var Afghanistans president Ashraf Ghani på statsbesök i Stockholm för att diskutera Afghanistans bistånd, säkerhetsläge och biståndssamarbetet med Sverige. För perioden 2015-2024 har Sverige utlovat 8,5 miljarder i bistånd till Afghanistan. Motiveringen är att Sverige ska hjälpa landet som har stora problem med bland annat säkerhet, utbildning och hälsovård. 11 Men om Sverige skulle börja återsända asylsökande afghaner tror Svenska Afghanistankommittén att det kommer motarbeta dessa mål. De ser en överhängande risk för att de återsända själva kommer att hamna i fattigdom och därför tvingas tigga eller gå med i kriminella nätverk för att finna sin försörjning.12