Afghanska ensamkommande barn flyr från fattigdom och förtryck

Senast ändrad 20 April 2016

Afghanska ensamkommande barn flyr från fattigdom och förtryck. Fler än hälften av alla afghaner som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och utgjorde 64 procent av det totala antalet ensamkommande barn under 2015.

Fler än hälften av alla afghaner som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn. De utgör 64 procent av det totala antalet ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige under 2015.1

75 procent av de asylansökningar från afghanska ensamkommande barn som avgjorts hittills i år har blivit beviljade. Bortser man från de ansökningar som avskrivits* eller bedömts enligt Dublinförordningen var det 91 procent som fick bifall.2 Detta betyder att majoriteten av de ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige har bedömts ha asylskäl. Läs mer om vad som bedöms som asylskäl i Sverige.

Läs mer om Dublinförordningen

Få flickor lämnar landet

Majoriteten av de barn som flyr från Afghanistan är pojkar i övre tonåren som söker sig bort från Afghanistan på grund den osäkra situationen i landet. Oftast är det den yngsta sonen i en familj som flyr. På grund av kulturella restriktioner och starka normer kring könsroller är det ytterst ovanligt att flickor lämnar landet. En kombination av olika faktorer bidrar till att ensamkommande barn flyr från Afghanistan:

  • Konflikter och farliga förhållanden – Däribland våld, attacker från olika väpnade grupper (bl. a. Talibaner) och sexuellt utnyttjande av tonårspojkar (Bachabazi)
  • Fattigdom och strävan efter ett bättre liv – Ser möjligheter till ekonomisk stabilitet och chans till utbildning i Europa
  • Ökad kännedom om asylregler – Vetskapen om att barn under 18 år har lättare att få uppehållstillstånd i Europa och Australien
  • Remitteringar – Påtryckningar och ekonomiskt stöd från familj och släktingar att fly till ett industrialiserat land för att sedan skicka tillbaka pengar och hjälpa till att försörja familjen

Europa är vanligen huvudmålet, men många flyr även till Iran då det oftast finns ett större nätverk av familj och släktingar som kan hjälpa till med att hitta arbete där. Varför och varifrån i Afghanistan barnen flyr varierar kraftigt mellan olika regioner. Kabul och Nangarhar är två provinser som har identifierats som regioner där ett stort antal kommer ifrån. I Kabul finns de mest socioekonomiskt utsatta, medan Nangarhar hör till en av de mer konflikthärjade regionerna.3

Säkerhetsläget i Afghanistan har successivt försämrats även i andra områden och under 2015 har ytterligare drygt 100 000 personer blivit internt fördrivna. Många av dessa personer har fördrivits från tidigare lugnare områden i norra Afghanistan så som Kunduz, Badakhshan och Badghis.[Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet: Afghanistan. Säkerhetsläget i Kunduz, 2015-10-06]

Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar.

  • En ansökan avskrivs bland annat på grund av att den sökande avvikit eller tagit tillbaka sin ansökan.