Afrikas Horn prioriteras under 2012

Senast ändrad 31 January 2012

För tredje året i rad kommer en övervägande del av 2012 års kvotuttagningar att ske från områden på Afrikas horn.

Migrationsverket meddelar att Afrikas horn prioriteras i Sveriges flyktinguttagningar under 2012.

Oroligheterna i Nordafrika under 2011 har gett upphov till stora flyktingströmmar, till exempel har över en miljon personer flytt från Libyen till angränsande länder. På UNHCR:s särskilda inrådan har Migrationsverket beslutat att under det kommande året hjälpa sammanlagt 600 personer som befunnit sig på flykt undan konflikterna i området- de flesta somaliska medborgare i Kenya och Djibouti, men även eritreanska och etiopiska medborgare i Sudan. Inom ramen för UNHCR:s Emergency Mass Resettlement Offers där nyhetsarkivet platser skall finnas tillgängliga, erbjuder Sverige totalt 250 platser.

Sverige är det fjärde största mottagarlandet av kvotflyktingar i världen, och det största inom EU. Mellan 1987- 2010 har Sverige tagit emot totalt 42 948 kvotflyktingar.

Referenser

Migrationsverket- Beviljade uppehållstillstånd 1980- 2010

Migrationsverket- Afrikas Horn prioriteras i Sveriges kvotuttagningar 2012