Antalet asylsökande väntas minska under 2017-2019

Senast ändrad 20 April 2016

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Antalet asylsökningar förväntas minska under dessa 3 år.

Baserat på migrationsverkets huvudscenario kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Antalet asylsökningar förväntas minska under dessa 3 år.

Migrationsverkets prognoser över antalet asylsökande på längre sikt (2017-2019) är baserade dels på konfliktutvecklingen i Syrien och dels på EU:s kommande agerande. Grafen nedan visar tre prognoser som alla är baserad på ett scenario av “Förlängt internationaliserat inbördeskrig i Syrien” och “Halvhjärtade kompromisser” av EU och dess medlemsstater. Detta scenario, som även beskrivs som huvudscenario, innebär att antalet asylsökande mellan 2017-2019 kan variera mellan det lägre och det högre beräkningsalternativet.

Hypotetiska beräkningsantaganden för perioden 2017‐2019

  • Förlängt internationaliserat inbördeskrig
    Regimen består i Syrien med hjälp av Ryssland. Iran upprätthåller militär kontroll i vitala delar. IS och oppositionella grupper fortsätter att ha kontroll över stora delar av landet. Förhandlingar mellan Ryssland och USA resulterar inte i en gemensam strategi för övergångslösningar. Antalet internflyktingar ökar i landet och den socioekonomiska situationen försämras, vilket gör att stora antal fortsätter lämna regionen för att ta sig till Europa.
  • Halvhjärtade kompromisser
    EU lyckas med att införa flyktingkvoter, uppsamlingsplatser (hotspots) för flyktingar i Grekland och Italien och förstärker gränskontroller i samarbete med Turkiet. Antalet flyktingar minskar temporärt, men EU tappar kontrollen över situationen, speciellt under sommaren 2016 och ett stort antal flyktingar anländer till Europa. Asylsökande hamnar främst i länderna i västra Europa och Sverige.

Jämfört med Migrationsverkets huvudprognos för 2015 och 2016 kommer antalet asylsökande minska under 2017-2019.

Totalt presenterar Migrationsverket tre olika scenarion baserade på hur konflikten i Syrien kan komma att utvecklas och fyra möjliga scenarion baserade på EU:s och dess medlemsstaters agerande. Inget av dessa scenarion är överordnat det andra och olika kombinationer av dessa scenarion lägger grunden för Migrationsverkets beräkningsalternativ. Scenarion kopplade till konfliktutvecklingen i Syrien innefattar en avmattning av konflikten samt ett eskalerat internationaliserat inbördeskrig. De övriga EU-scenarion som läggs fram är: Avsaknad av EU-samordning, Införandet av nationella gränskontroller och Framgångsrik EU-reglering. Prognoserna för kombinationer av dessa scenarion har ännu inte presenteras av Migrationsverket.1

Läs hela Migrationsverkets prognos