Antalet utländska studenter har minskat

Senast ändrad 18 May 2012

Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till 2500, mellan år 2010 och 2011. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för personer som är medborgare i länder utanför EU/EES. Tidigare har studier varit avgiftsfria för internationella studenter.

Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till 2500, mellan år 2010 och 2011. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för personer som är medborgare i länder utanför EU/EES. Tidigare har studier varit avgiftsfria för internationella studenter. Nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisat ny statistik för hur många personer som bosatt sig i Sverige med anledning av studier och den visar att antalet personer som inte är EU/EES medborgare och kommer till Sverige för att studera har minskat.

År 2010 kom 8200 personer till Sverige för att studera, 2011 var siffran 2500. Mest hade antalet asiatiska medborgare minskat, från ungefär 6300 till 1800, men är fortfarande den största gruppen som invandrar av studieskäl. Vanligast är att medborgare från Kina, Indien och Iran kommer till Sverige för att studera. 2010 kom över 1000 personer från vardera av dessa tre länder 2011 hade antalet minskat till 300-600 personer.

Andelen utomnordiska invandrare som bosätter sig i Sverige på grund av studieskäl är relativt liten. 2011 var andelen 5%, varav 1% var EU/ESS-medborgare. Det vanligaste skälet till att människor invandrar till Sverige är anhöriginvandring.

Referenser