Arbetskraftsinvandring 2011

Senast ändrad 23 November 2011

2008 förenklade Sverige reglerna för arbetskraftsinvandring. Sedan dess har mer än 40 000 arbetssökande från tredje land beviljats arbetstillstånd i Sverige. De största grupperna arbetar inom jordbruket eller som datorspecialister.

Diagrammet ovanför visar fördelningen av arbetstillstånd efter yrkeskategori, för januari till och med juli 2011. Under denna period har Migrationsverket beviljat 9 806 arbetstillstånd.* Motsvarande siffra för samma tidsperiod 2010 var 9 849. Denna grupp inkluderar inte de som flyttat till Sverige för att arbeta från andra nordiska länder eller övriga EU.

Sedan en ny reform infördes 2008 reform har människor utanför EU/EFTA kunnat komma till Sverige och arbeta de erbjudits anställning. På så sätt har Sverige återgått till situationen som rådde före 1972, efter vilken arbetskraftsinvandringen från utanför EU/EFTA i stort sett förbjöds.

Flest arbetstillstånd har beviljats till människor från Thailand, inom kategorin medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, däribland bärplockare. Antalet beviljade arbetstillstånd inom denna yrkeskategori har emellertid närmast halverats jämfört med fjolåret. Anledningen till detta är skärpta regler från Migrationsverket i avsikt att motverka människohandel på arbetsmarknaden. Näst största grupp är indier och yrkeskategorin dataspecialister.

Inte alla som får arbetstillstånd och därmed uppehållstillstånd i Sverige kan räknas som invandrare, då Statistiska Centralbyrån definierar dessa som människor som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader och folkbokför sig i landet. Eftersom en del av dem som får arbetstillstånd i Sverige enbart är säsongsarbetare räknas inte dessa som invandrare, även om de ofta kallas för arbetskraftsinvandrare. De flesta arbetstagare som söker uppehållstillstånd befinner sig i utlandet, medan en mindre grupp är studenter i Sverige.